Your Rainbow on AROS

Your Rainbow on AROS

Først skabte han en sol til London.

Så kreerede han vandfald til New York.

Nu har den dansk/islandske kunstner Olafur Eliasson skabt en regnbue til Aarhus.

Fredag den 27. maj 2011 indvies Your rainbow panorama, et nyt værk af Olafur Eliasson officielt på taget af kunstmuseet ARoS Aarhus Kunstmuseum, Danmark. Den dansk/islandske verdenskendte kunstner har skabt det permanente kunstværk som består af en cirkelformet 150 meter lang og tre meter bred rundgang udført i glas i alle spektrets farver. Monteret på slanke søjler 3,5 meter over museets tagflade og med en diameter på 52 meter strækker det spektakulære kunstværk sig fra facadekant til facadekant på den kubiske museumsbygning.

Realdania, der har været med til at planlægge og gennemføre projektet, har finansieret opførelsen af kunstværket med

60 mio. kr.

SANSEVANDRING

Museets gæster har via trapper og elevator adgang til Your rainbow panorama. Herfra kan de begive sig på en vandring gennem det cirkulære, panoramiske forløb med et fantastisk udsyn over byen og bugten i alle regnbuens farver.

Under det ”svævende” kunstværk er selve tagfladen og dens cirka 1500 kvadratmeter beklædt med bæredygtigt træ, så tagfladen udgør et enestående rekreativt område og en udsigtsplatform for museets gæster et halvt hundrede meter over gadeniveau. Tagterrassen er finansieret af Købmand Herman Sallings Fond. Der er sikret fuld tilgængelighed til såvel tagterrassen som til kunstværket.

Olafur Eliasson beskriver sit kunstværk med blandt andre følgende ord:

”Your rainbow panorama går i dialog med den eksisterende arkitektur og forstærker det, der i forvejen er givet, nemlig udsigten over byen. Jeg har skabt et rum, der nærmest udvisker grænserne mellem indenfor og udenfor – hvor man bliver lidt usikker på, om man er trådt ind i et værk eller ind i en del af museet. Denne usikkerhed er vigtig for mig, da den opfordrer folk til at tænke og sanse ud over de dimensioner, de er vant til at begå sig i”.

VARTEGN FOR AARHUS

Olafur Eliasson vandt i 2007 konkurrencen om et kunstnerisk/arkitektonisk værk på taget af tegnestuen schmidt hammer lassen architects’ kubiske museumsbygning. Bag udvælgelsen af vinderprojektet stod en enig jury, der begrundede valget med blandt andet følgende ord:

”Projektet imødekommer på fornem vis konkurrencens ønske om at konvertere ARoS’ tagflade til en unik, kunstnerisk og arkitektonisk seværdighed af internationalt format. Forslaget skaber et meget smukt og poetisk sted, der forener panoramaudsigten fra taget med en enestående kunstnerisk-arkitektonisk dimension, som bidrager til at udvikle nye forståelser af arkitekturens billedkunstneriske grænseflader. Samtidigt etableres et stærkt identitetsskabende vartegn for ARoS og Århus by.”

DANTES GUDDOMMELIGE KOMEDIE

Dantes Guddommelige Komedie Med Your rainbow panorama på ARoS’ tag fuldendes bygningens koncept, der er inspireret af renæssanceforfatteren Dante Alighieris fortælling ”Den Guddommelige Komedie” om de ni kredse i Helvede, rejsen op af Skærsildsbjerget, afsluttende med det fuldkomne i Paradiset. På ARoS omsat til udstillingskonceptet De 9 rum i kælderen, rejsen op gennem gallerierne og kunsten, sluttende med Your rainbow panorama på taget som et symbol på det fuldkomne.

BOGUDGIVELSE

I forbindelse med åbningen af Your rainbow panorama udgiver ARoS med støtte fra Realdania en gennem-illustreret bog om projektet. Den indeholder blandt andet et interview om kunstværket med Olafur Eliasson samt en tekst om værket forfattet af professor Carsten Thau, Det Kongelige Danske Kunstakademis arkitektskole, samt fotos af tilblivelsesprocessen og det færdige værk. Bogen kan købes i ARoS Shoppen fra primo juli 2011.

www.aros.dk

Om Christoffer Steenbeck

Skriver om design
Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Your Rainbow on AROS - in english

First he created a sun for London. Then he created a waterfall for New York. Now the Danish-Icelandic artist Olafur Eliasson has created a rainbow for Aarhus Friday 27 May 2011 will see the official opening of Your rainbow panorama, a new work by Olafur Eliasson on the roof of the Danish art museum ARoS Aarhus Kunstmuseum. The world-famous Danish-Icelandic artist has created this permanent work of art consisting of a circular, 150-metre-long and three metre-wide circular walkway in glass in all the colours of the spectrum. Mounted on slender columns 3.5 metres above the roof and with a diameter of 52 metres, this spectacular creation extends from one edge to the other of the facade of the cubic museum building. Realdania, which has helped to plan and realise the project, has provided finance of 60 million kroner for the erection of this work of art. A WALK FOR THE SENSES There are both stairs and elevator to provide visitors to the museum with access to Your rainbow panorama. Then they can stroll through the circular, panoramic walkway providing a fantastic view of the city and the bay, a view in all the colours of the rainbow. Beneath the “floating” work of art, the actual roof surface of c. 1500 square metres is covered with sturdy timber making the surface into a unique recreational area and a viewing platform for visitors to the museum some fifty metres about street level. The roof terrace was financed by Koebmand Herman Sallings Fond. There is full access to both the roof terrace and to Olafur Eliasson’s creation. The following words are taken from the artist’s own description of his work: “Your rainbow panorama” establishes a dialogue with the existing architecture and reinforces what was already there, that is to say the view across the city. I have created a space that can almost be said to erase the boundary between inside and outside – a place where you become a little uncertain as to whether you have stepped into a work of art or into part of the museum. This uncertainty is important to me, as it encourages people to think and sense beyond the limits within which they are accustomed to function.” LANDMARK FOR AARHUS In 2007, Olafur Eliasson won the competition for an artistic/architectonic work to stand on the roof of the cubic museum building designed by schmidt hammer lassen architects. The jury was completely unanimous in selecting this winning project, and they endorsed their choice in part with the following words: “The project is an elegant solution to the objective of the competition, which was to convert the roof surface of ARoS into a unique, artistic and architectonic feature of international standing. The project creates a very beautiful, poetical space that combines the panoramic view from the roof with a unique artistic and architectonic dimension that helps develop a new understanding of the borderline between architecture and visual art. At the same time, a powerful symbol of identity is created and established for ARoS and the city of Aarhus.” DANTE'S DIVINE COMEDY Your rainbow panorama on the roof of ARoS represents the completion of the building’s idea, which was inspired by the Renaissance poet Dante Alighieri’s story in “The Divine Comedy” of the nine circles of Hell and the journey up from the mountain of Purgatory, ending in perfection in Paradise. In ARoS this is translated into the exhibition concept represented by the 9 Rooms in the basement, the journey up through the galleries and the art exhibited there, finishing with Your rainbow panorama on the roof as a symbol of perfection. BOOK PUBLICATION To mark the opening of Your rainbow panorama, ARoS, with the support of Realdania, is publishing a richly illustrated book on the project. Among other things it contains an interview on the work with Olafur Eliasson and a text on it written by Professor Carsten Thau of the Royal Danish Academy of Fine Art School of Architecture together with photographs of the work as it progressed and of the final result. The book will be available in the ARoS Shop from early July 2011. www.aros.dk