The Crystal by schmidt hammer lassen

The Crystal by schmidt hammer lassen

Krystallen, den nye udvidelse af Nykredit designet af schmidt hammer lassen architects, har vundet en Emirates Glass LEAF arkitekturpris i kategorien ”Bedste Strukturelle Design 2011”. Med denne arkitekturpris anerkendes Krystallen som innovativ arkitektonisk design, der sætter den internationale målestok for næste generation af arkitekter – og som noget af det bedste inden for global arkitektur lige nu.

Vinderne af Emirates Glass LEAF Awards 2011 blev annonceret ved en ceremoni i London den 16. september 2011.

Krystallen er placeret nordvest for det eksisterende Nykredit hovedsæde, Glaskuben, på grænsen mellem den nye havnefront og det historiske København.

”Den nye bygning står frit på pladsen og fremstår som en klar geometri, der i et let og krystallinsk udtryk svæver over pladsen ved kun at støtte på ét punkt og én linje,” forklarer partner hos schmidt hammer lassen architects, Kim Holst Jensen. Han uddyber: ”Bygningen og pladsen er designet, så de interagerer med hinanden og med den omgivende by.”

I såvel form som skala placerer bygningen sig mellem by og havn og tilpasser sig de omkringliggende bygninger. Mod syd rejser bygningen sig med reference til Elefanthusets gavlspids og skaber rum for bygningens hovedindgang. Ved hjørnet af Puggaardsgade og Hambrosgade er der under bygningen passage og frit udsyn mod Glaskuben og havnen.

Bygningens indre er betinget af kravet om funktionalitet, fleksibilitet og effektivitet. Den typiske etageplan er disponeret i en Z-form omkring to atrier, der sikrer at alle arbejdspladser er lyse og har udsigt. Disponeringen af etagerne giver mulighed for at indrette enten åbne kontorer, lukkede cellerumskontorer eller mødelokaler. Den store tredimensionelle stålstruktur, der udgør bygningens konstruktive system, fungerer dels som et arkitektonisk element og friholder samtidig bygningen for søjler. Herved opnås der maksimal fleksibilitet i kontorarealerne.

Den dobbelte glasfacade har integreret solafskærmning og er dekoreret med et diskret silkeprint, der både afskærmer for solens stråler, reflekterer dagslyset og giver bygningen et homogent udtryk, som fastholder den skulpturelle bygningsform.

”Krystallens arkitektoniske idé er inspireret af naturens fascinerende formskatte, samt områdets vilkår og potentiale”, forklarer Kim Holst Jensen. ”Bygningen adskiller sig formmæssigt radikalt fra traditionelt erhvervsbyggeri ved at være en skarptskåren skulptur, der elegant løfter sig over den underliggende plads.”

I august modtog Krystallen desuden den prestigefyldte European Steel Design 2011 arkitekturpris. Endvidere er Krystallen og City of Westminster College shortlistet til en World Architecture Festival 2011 arkitekturpris. Vinderne af prisen bliver annonceret i Barcelona den 2.-4. november 2011.

www.shl.dk

Om Christoffer Steenbeck

Skriver om design
Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

The Crystal by schmidt hammer lassen - in english

The Crystal announced as Best Structural Design 2011 The Crystal, the new extension to the financial institution Nykredit, by schmidt hammer lassen architects, has won an Emirates Glass LEAF Award in the category ‘Best Structural Design of the Year’ 2011. By this award, the Emirates Glass LEAF Awards recognizes The Crystal as an innovative architectural design setting the benchmark for the international architectural community of the next generation, and amongst the best that global architecture has to offer. The winners of the Emirates Glass LEAF Awards 2011 were announced at a ceremony in London on 16th September 2011. The Crystal is sited northwest of the existing Nykredit Headquarters, called the Glass Cube, on the edge of the new waterfront and the historic Copenhagen. “Freestanding on the site, the building reads as a transparent, geometrical, glazed form which, resting only on a single point and a single line, floats as a visually light, crystalline structure above the plaza,” explained Partner Mr Kim Holst Jensen of schmidt hammer lassen architects. He continued: “The building and the plaza are designed to interact with each other and with the surrounding city.” In terms of both form and scale, the building is intermediate between the city and the harbour, and harmonises with neighbouring buildings. On the southern side, it rises with reference to the gable apex of the “Elephant House” and creates space for the main entrance. From the corner of Puggardsgade and Hambrosgade, the passage under the building allows a clear view towards Nykredit’s head office building and the harbour. The interior of the building complies with the demands for functionality, flexibility and efficiency. The typical floor plan is disposed in a Z-shape around two atria, ensuring that all workstations are well lit and enjoy a view. The disposition of the plan allows the accommodation of an open plan, separate offices or meeting rooms. The large three-dimensional steel structure constituting the building’s constructive system functions as an architectural element while at the same time freeing the building of columns, creating maximum flexibility in the office spaces. The double-glazed façade has integrated solar screens and is decorated by a subtle silk screen frit design that mitigates solar ingress, reflects daylight, and gives the building a homogenous expression which enhances its sculptural form. “The architectural idea of The Crystal’s design is inspired by the fascinating shapes of nature, the premises and the potential of the site,” said Kim Holst Jensen. “The building distinguishes itself from traditional commercial buildings by being a precise sculpture rising elegantly from the plaza underneath.” In August, The Crystal also received the prestigious European Steel Design Award 2011. Furthermore, The Crystal and City of Westminster College are shortlisted for a World Architecture Festival Award 2011. The winners will be announced in Barcelona 2nd - 4th November 2011. www.shl.dk