SHLA WINS IN THE HAGUE

SHLA WINS IN THE HAGUE

Schmidt Hammer Lassen Architects vinder arkitektkonkurrencen om den Internationale Straffedomstol i Haag

Efter at have haft til huse i midlertidige kontorbygninger i årevis afslører Den Internationale Straffedomstol (ICC) i Haag det nye design af dets permanente hovedsæde tegnet af schmidt hammer lassen architects. Den danske tegnestue var udvalgt til at deltage i den prestigefyldte konkurrence sammen med tyve andre internationalt kendte tegnestuer så som David Chipperfield, Mecanoo architects, OMA/Search, Ingenhoven, Wiels Arets og Kengo Kuma & Associates.

“For ofrene og deres familier og for verden skal ICC’s bygning være et symbol på tro, håb og, nok vigtigst, tillid til retssystemet. Denne bygning kan ikke være anonym. Den må have modet til at udtrykke de værdier og den tillid, som ICC står for,” siger partner og kreativ direktør hos schmidt hammer lassen architects Bjarne Hammer. “Bygningen er designet som en abstrakt og uformel skulptur i landskabet. På den måde bliver den et bagtæppe og et symbol på de værdier, som ICC skal kommunikere, nemlig tro, håb og tillid til retssystemet.”

Placeret tæt på Nordsøen ligger den nye retsbygning mellem naturen og byen midt i det bølgende klitlandskab på kanten af Haag by. Det overordnede koncept er en skulpturel komposition af bygninger i landskabet – et landmark, som udtrykker den fremtrædende position og den autoritet, som ICC bør have, uden at miste forholdet til den menneskelige skala. schmidt hammer lassen’s vinderforslag favner det komplekse byggeprogram og udtrykker ICC’s værdier. Bygningens overordnede form kan ses som en bølgende komposition af voluminer med referencer til det bagvedliggende klitlandskab. “Det var tydeligt, at det at forbinde klitlandskabet med byens kant havde et stort potentiale. Ved at designe en kompakt bygning med et lille fodaftryk giver vi noget af landskabet tilbage til byen” siger Bjarne Hammer.

I følge den arkitektfaglige jury får ICC med dette vinderforslag en bygning, som er en skulpturel komposition af firkantede tårne. Juryen understeger, at ”det er et meget interessant og imponerende arkitektonisk greb og et fint bidrag til byen med denne smukke integrering i landskabet. Dette gælder også idéen om at man ’går ned’ til retsbygningen via en storslået trappe. Det store og skarpe skår i landskabet og den sænkede stueetage er vurderet som meget interessante elementer. Den indre atmosfære bliver bekræftet som værende brugervenlig, specielt i den rummelige stueetage med det smukke ovenlys. Stueetagen kan opleves som et indre, privat haveområde, som fremmer samspillet mellem alle ICC´s ansatte på en meget positiv facon.”

Placeret i et skarpt snit i terrænet danner bygningskomplekset en kontrast til det omgivende klitlandskab. Den arkitektoniske idé er at fortsætte haverne fra parterre-niveauet i bygningen op langs facaden på retstårnet. ”Haver har altid eksisteret som en del af alle kulturer og religioner. Med blomster og planter fra hver af de 110 ICC-medlemslande, rejser parterre haverne sig som et grønt landmark og et symbol på sammenhold uden skelen til nationalitet eller kulturel baggrund” siger Bjarne Hammer.

Bæredygtighed er nøgleordet, når man taler om bygningens fodaftryk og valget af materialer. Facaderne i kontorbygningerne er lavet af et kompositmateriale, som er valgt på grund af dets gode egenskaber i forhold til det blæsende og saltfyldte lokale klima, dets lette vedligehold og dets egenskaber i forhold til sikkerhed. Materialet er kendt fra karosseriet i professionelle racerbiler og i vindmøller på grund af dets slidstyrke og holdbarhed. Desuden er bygningen på dette stade vurderet til at være BREEAM Excellent.

Fakta

Bygherre: Den Internationale Straffedomstol (ICC)

Areal: 46.000 m2 og op til 1.200 arbejdspladser

Byggesum: DKK 1,4 mia. ekskl. moms

Konkurrence: 2008-2010. International arkitektkonkurrence med 171 ansøgere

Ingeniør: Royal Haskoning Nederland B.V. og Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S

Interiør og kunstudsmykning: Bosch & Fjord i samarbejde med schmidt hammer lassen architects

www.shl.dk

Om Christoffer Steenbeck

Skriver om design
Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

SHLA WINS IN THE HAGUE - in english

Schmidt Hammer Lassen Architects wins the competition for the International Criminal Court in The Hague After years of accommodation in temporary premises, the International Criminal Court (ICC) in The Hague has revealed its design for new permanent headquarters by schmidt hammer lassen architects (SHL). The Danish office was selected in a prestigious architectural design competition with a twenty strong international shortlist including David Chipperfield, Mecanoo Architecten, OMA/Search, Ingenhoven, Wiel Arets, and Kengo Kuma & Associates. “To the victims, to their families and to the world, the ICC building must communicate respect, trust and hope. This building cannot be anonymous; it must have the courage to express the values and the credibility of the ICC,” said Bjarne Hammer, Co-Founding Partner and Creative Director of schmidt hammer lassen architects. He continued: “The building is designed as an abstract and informal sculpture in the landscape. This way, it becomes a backdrop for the ICC to communicate trust, hope, and most importantly, faith in justice and fairness.” Located close to the North Sea, the new Court is placed between nature and city, set in the rolling dune landscape at the edge of The Hague. The main concept is the sculptural arrangement of buildings in the landscape and the design of a landmark that conveys the eminence and authority of the ICC while at the same time relating to a human scale. schmidt hammer lassen´s winning design complies with a complex brief and captures the spirit of the ICC. The overall building form can be seen as an undulating composition of volumes on the horizon, reminiscent of the dune landscape. “It was evident that connecting the dune landscape with the edge of the city had a striking potential. By designing a compact building with a small footprint, we propose to return the landscape to the city,” said Bjarne Hammer. According to the Architectural Jury, the design provides the ICC with a sculptural composition of square towers. The Jury quoted this approach as “a very impressive and interesting architectural gesture and a great contribution to the city with an attractive integration into the landscape. This applies also for the idea of 'moving down' to the Court through the spacious staircase. The big and sharp incision in the landscape and the lower ground floor are very interesting elements. The inner atmosphere is confirmed as user-friendly, especially the spacious ground floor with beautiful daylight from above. This ground floor can be seen as an inner private park area which facilitates the interaction between all the ICC employees in a very pleasant and positive way.” By making a sharp incision into the ground the building complex forms a contrast to the surrounding dune landscape. The architectural idea is to continue the gardens in the ground floor (parterre) level of the building as a cladding of the Court Tower. “Gardens have always existed as part of all cultures and all religions. With flowers and plants from each of the 110 ICC member countries, the parterre gardens rise up as a green landmark and a symbol of unity, regardless of nationality and culture,” explained Bjarne Hammer. Environmental sustainability is a key criterion in terms of the building’s footprint and the selection of building materials. The facades of the office buildings are clad in a composite material selected for its suitability to the windy and salty local climate, ease of maintenance and security performance. The material is normally used in the bodywork of professional race cars and in the cladding of windmills due to its durability. The design has at this stage been assessed as BREEAM Excellent. Facts Client: The International Criminal Court (ICC) Area: 46,000 m2, up to 1,200 work places Construction sum: €190 million ex. VAT Competition: 2008-2010, restricted international competition with a total of 171 applications Engineer: Royal Haskoning Nederland B.V.and Esbensen - Consulting Engineers AS Interior design and art: Bosch & Fjord in collaboration with schmidt hammer lassen architects. www.shl.dk