SHLA in Aberdeen

SHLA in Aberdeen

Byggeriet af Aberdeens nye Universitetsbibliotek i Skotland er godt i gang. Der har netop været afholdt rejsegilde og det 15.500 m² store vartegn forventes at åbne i 2011.

Aberdeen Universitet, etableret i 1495, er verdens femte ældste engelsksprogede universitet. I 2005 vandt schmidt hammer lassen architects den internationale konkurrence om at designe det nye universitetsbibliotek, der skal erstatte det eksisterende Queen Mother bibliotek. Det nye bibliotek skal forstærke Universitetets omdømme som en vigtig akademisk institution, som et sted for forskning, læring og undervisning. Bygningens 15.500 kvadratmeter kommer til at rumme mere end en kvart million bøger, kort og manuskripter, så vel som 1200 læsepladser i forskellige omgivelser, hvor den nyeste teknologi er til rådighed. Derudover tilbyder specialbiblioteket og arkiverne en historisk samling med en tilhørende læsesal med sjældne bøger. Det nye bibliotek skal drives af omtrent 60 ansatte og betjene mere end 16.000 studerende.

”Aberdeens nye universitetsbibliotek bliver et fysisk eksempel på fremtidens bibliotek: åbent, multifunktionelt og tilgængeligt. Det bliver både et mødested og et kulturelt centrum for universitetet og for hele Aberdeen by, fordi der tilbydes offentligt tilgængelige rum, udstillinger og arrangementer,” forklarer Morten Schmidt, partner hos schmidt hammer lassen architects.

Det store spiralformede atriums fejende konturer og organiske form, som forbinder de otte etager, danner kontrast til bibliotekets præcise udvendige profil. Glasfacaden lader poetisk dagslyset trænge langt ind i bibliotekets rum, mens bygningen i mørke lyser som en lanterne. På nuværende tidspunkt er halvdelen af facaden monteret: Resten af facaden bliver monteret i de kommende uger.

“Aberdeen Universitets Nye Bibliotek bliver certificeret ‘BREEAM Excellent’, hvilket beviser, at bygningen er designet til på den lange bane at minimere omkostningerne og energiforbruget. Eksempelvis er der indarbejdet regnvandsopsamling til brug i toiletterne og solceller på bygningens tag, lige som hybridventilation og en række intelligente driftssystemer anvendes for at optimere bygningens energiforbrug. Desuden lever den udbredte brug af glas på bibliotekets facade op til høje standarder for isolering og giver, i kombination med lyset fra det store, centrale atrium, masser af dagslys,” forklarer Stephen D. Willacy, partner hos schmidt hammer lassen architects. Han understreger, at bæredygtighed er en integreret del af schmidt hammer lassen architects’ holistiske designproces.

Erfarne i lærings- og biblioteksbyggeri

schmidt hammer lassen architects arbejder med biblioteker i forskellige skalaer, fra lokalbiblioteker over hovedbiblioteker til universitetsbiblioteker. Tegnestuen er kendt for udvidelsen af Det Kongelige Bibliotek i København og har også designet Halmstad Bibliotek og udvidelsen af Växjö Bibliotek i Sverige. Igangværende biblioteksprojekter omfatter blandt andet Skandinaviens største folkebibliotek, Multimediehuset, på havnefronten i Århus og to biblioteker af mellemstørrelse i henholdsvis Halifax og Edmonton i Canada.

Med 24 års erfaring er schmidt hammer lassen architects én af Skandinaviens mest anerkendte og prisvindende tegnestuer med bred erfaring inden for design af undervisnings- og læringsbyggerier. Tegnestuen har designet City of Westminster College i London, som bliver færdigt i november 2010 og åbnes i begyndelsen af 2011.

Om Christoffer Steenbeck

Skriver om design
Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

SHLA in Aberdeen - in english

Topping-out ceremony of the University of Aberdeen New Library The building process of the University of Aberdeen New Library in Scotland is well underway as the topping-out ceremony just took place. The 15,500 m² landmark is expected to open to the public in 2011. The University of Aberdeen, established in 1495, is the fifth oldest English-language university in the world. In 2005, schmidt hammer lassen architects won the international competition to design the new university library which is to replace the existing Queen Mother Library. The new library will reinforce the reputation of the University as an important academic institution, as a place of research, learning and teaching. The 15,500 square metres of floor-space will host over a quarter of a million books, maps and manuscripts, as well as 1,200 reader spaces in a variety of environments, where cutting edge technologies are available. Additionally, Special Libraries and Archives offer historical collections in connection to a secure rare books reading room. The new library will be run by approximately 60 staff and serve a community of over 16,000 students. “University of Aberdeen New Library will be an exciting embodiment of the library of the future: open, multi-functional and accessible. It will be both a meeting place and a cultural centre for the University and the wider Aberdeen community; offering public spaces, exhibitions and events,” explains Morten Schmidt, Founding Partner at schmidt hammer lassen architects. The sweeping contours and organic form of the vast spiralling volume of the atrium, connecting the eight storeys, contrast with the clean cut exterior profile of the library. The glazed façade enables the library to appear shimmering during the day and to glow in the night. Presently, half of the glass façades have been mounted; the remaining part will be mounted in the coming weeks. “University of Aberdeen New Library will be certified BREEAM Excellent which proves that the building is designed to minimise long term running costs and energy use. For instance rainwater harvesting for use in the WC flushing and photo voltaic cells on the roof of the library will be incorporated, as will the integrated hybrid ventilation and a series of intelligent management systems to optimise the energy strategy. Moreover, the extensive glazing of the library provides high insulation standards and plenty of daylight combined with that from the central atrium,” Stephen D. Willacy, Partner at schmidt hammer lassen architects clarifies. He stresses that sustainability is integral to the holistic design process of schmidt hammer lassen architects. Experienced in the learning and library sectors schmidt hammer lassen architects works with libraries across all scales from branch libraries and central libraries to university libraries. The practice is renowned for the extension of The Royal Library in Copenhagen, Denmark, and has also designed Halmstad Library and the extension of Växjö Library in Sweden. Ongoing library projects include Urban Mediaspace, Scandinavia’s biggest public library, in Aarhus, Denmark and two medium-size libraries in Halifax and Edmonton, Canada. With 24 years of experience, schmidt hammer lassen architects is one of Scandinavia’s most recognised, award-winning architectural practices and has a long track-record of designing educational and learning facilities. In London, the practice has designed City of Westminster College which will have practical completion in November 2010 and open in the beginning of 2011. Facts Architect schmidt hammer lassen architects Client University of Aberdeen Area 15,500 m² Construction sum € 40 million excl. VAT Competition 2005, 1st prize in restricted, international competition Status Construction period 2009-2011 www.shl.dk