SHLA i World Architecture

SHLA i World Architecture

Særnummer af World Architecture om schmidt hammer lassen architects

Kinas førende arkitekturmagasin World Architecture har udgivet et særnummer om schmidt hammer lassens arkitektur. Temaet er “Bæredygtig udvikling igennem holistisk design.”

Særnummeret af World Architecture sætter fokus på schmidt hammer lassen architects’ måde at praktisere bæredygtigt design. Magasinet viser en række projekter fra makro- til mikroperspektiv, f.eks. Ecobay Masterplan i Tallin, Estland; Tian Yi Town masterplan i Wuxi, Kina; Wuhan Great Lake Project i Hubei, Kina; Krystallen i København; City of Westminster College i London, England og Grøndalsvej nulenergi-kontor< /a> i Århus, Denmark. schmidt hammer lassen architects har arbejdet i Kina siden 2003 og har nu mere end 10 færdigbyggede projekter.

Særnummeret præsenterer schmidt hammer lassen architects’ designfilosofi og arkitektur igennem bidrag fra kinesiske, danske, britiske og svenske eksperter, forskere og arkitekter.

Partner og ansvarlig for Kina, Stephen D. Willacy, forklarer i essayet ”Holistisk tilgang til design”, hvordan demokratisk arkitektur, den skandinaviske tilgang og en gennemgribende holistisk designtilgang er en integreret del af tegnestuens måde at arbejde på.

“Bæredygtighed er en integreret del af designprocessen, når man arbejder holistisk, sådan som vi gør i vores afdelinger i Danmark, Norge, England og Kina,” kommenterer partner Stephen D. Willacy.

Schmidt hammer lassen architects’ kinesiske projekter inkluderer større boligmasterplaner, erhvervsparker, beboerhuse og udstillingscentre. Blandt de færdige projekter er Andersen Garden, et 93.000 m² boligkompleks i Beijings centrale Chaoyang kvarter; det 780.000 m² store Tian Yi Town Masterplan i Wuxi; Changsha New City; Shenyang Community Center og Boligerne i Tianjin. Andersen Garden, der er opkaldt efter H.C. Andersen, er indstillet til at konkurrere om prisen for bedste boligbyggeri på World Architecture Festival i Barcelona.

World Architecture er Kinas førende arkitekturmagasin med et oplag på 30.000. Magasinet, der er sponseret af Tsinghua Universitet, blev etableret i 1980.

Indhold

Professor Dong Wei, Arkitektskolen, Southeast Universitet, Kina: “Danske schmidt hammer lassen architects’ arbejde: Observation og analyse”

Stephen D. Willacy, Kina-ansvarlig partner, schmidt hammer lassen architects: “Holistisk tilgang til design”

Michael Koch, Chefrådgiver i bæredygtighed, Danske ARK: “Statsregulering som en progressiv kraft i jagten på bæredygtighed – danske erfaringer”

Eric Messerschmidt, Direktør, Det danske Kulturinstitut i Beijing, deler i et interview sine indsigter i kulturforskelle mellem Danmark og Kina ud fra et arkitektonisk perspektiv

Victoria Sjöstedt, Ph.D.-studerende, schmidt hammer lassen architects: “Reaktioner på naturlige processer til planlægningen af nye kinesisk nabolag – udvikling af metode for arkitekter”

Anne-Mette Manelius, Ph.D.- studerende, schmidt hammer lassen architects: &ldqu o;Arkitektoniske potentialer for at forme beton med stofstøbning”

www.shl.dk

Om Christoffer Steenbeck

Skriver om design
Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

SHLA i World Architecture - in english

Special edition of World Architecture about schmidt hammer lassen architects China’s leading architectural magazine World Architecture has published a special issue dedicated to the architecture of schmidt hammer lassen architects. The theme is “Sustainable Development through Holistic Design”. The special issue of World Architecture focuses on how schmidt hammer lassen architects practises sustainable design. The featured projects in different scales, from macro to micro perspective, are for example Ecobay Masterplan in Tallinn, Estonia; Tian Yi Town Masterplan in Wuxi, China; Wuhan Great Lake Project in Hubei, China; The Crystal in Copenhagen, Denmark; City of Westminster College in London, U.K.; and Groendalsvej Zero-Energy Office Building in Aarhus, Denmark. schmidt hammer lassen architects has worked in China since 2003 and now has more than 10 completed projects. With contributions from Chinese, Danish, British, and Swedish experts, scholars and architects, this special issue offers a broad introduction to the design philosophy and architecture of schmidt hammer lassen architects. In the essay “Holistic Design Approach”, China responsible Partner at schmidt hammer lassen architects, Stephen D. Willacy explains how democratic architecture, the Scandinavian background, and a thorough holistic design approach is an integral part of the work of the practice. “Sustainability is an integral part of the design process when working holistically, as we do at schmidt hammer lassen architects’ offices in Denmark, Norway, the U.K. and China,” comments Partner Stephen D. Willacy. Schmidt hammer lassen architect’s Chinese projects include large housing master plans, business parks, and community and exhibition centres. Some of the built projects are Andersen Garden, a 93,000 m² residential complex in Beijing’s central Chaoyang District; the 780.000 m² Tian Yi Town Masterplan, in Wuxi; Changsha, New City; Shenyang Community Center, and Tianjin Dwellings. Andersen Garden, named after Danish author Hans Christian Andersen, has been shortlisted by World Architecture Festival in the category Completed Buildings – Housing. World Architecture is China’s leading architectural magazine with a circulation of 30,000. The magazine, which was established in 1980, is sponsored by Tsinghua University. Content Professor Dong Wei, The School of Architecture, Southeast University, China: “The Works of Danish schmidt hammer lassen architects: Observation and Reading” Stephen D. Willacy, Partner responsible for China, schmidt hammer lassen architects: “Holistic Design Approach” Michael Koch, Chief Advisor of Sustainability, the Danish Association of Architectural Firms: “State Regulation as a Progressive Force in the Quest for Sustainability: The Danish Experience” Eric Messerschmidt, Director of the Danish Cultural Institute in Beijing, shares in an interview his insights into the cultural differences in the architecture of China and Denmark Victoria Sjöstedt, PhD-scholar, schmidt hammer lassen architects: “Responding to natural processes in new Chinese neighbourhood planning: method development for architects” Anne-Mette Manelius, PhD-scholar, schmidt hammer lassen architects: “Architectura l potentials of fabric formwork for concrete” www.shl.dk