SHL wins in Århus

SHL wins in Århus

Indvielse af Campus Aarhus N, VIA University College

Campus Aarhus N – VIA University College’s nyeste campus – indvies officielt af Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary den 11. oktober 2011. Den knap 27.000 kvadratmeter store bygning, tegnet af schmidt hammer lassen architects, samler VIA’s sundhedsuddannelser, som før har været spredt over flere forskellige lokaliteter i Aarhus. Campusbyggeriet danner nu rammen om de seks uddannelsesretninger og understøtter gennem sin åbne arkitektur videndeling og synergi uddannelserne imellem.

”Vi har i vores arkitektoniske afsæt taget bygherrens vision om én fælles, samlende bygning meget bogstaveligt,” forklarer Bjarne Hammer, partner hos schmidt hammer lassen architects, og han fortsætter: ”Et moderne læringsbyggeri skal understøtte videndeling og tværfaglig udveksling, og arkitekturen skal give mulighed for, at mennesker kan mødes på tværs af alder og fag.”

Det centrale torv
Campusbygningen er et firefløjet anlæg, der samles om et lyst og dynamisk atrium – et centralt torv. Bygningens kernefunktioner fordeler sig om torvet – auditorier, et multimediecenter, kantinen og øvrige fællesfunktioner. Disponeringen af grupperum, åbne studiepladser og opholdsarealer udnytter den rumlige mangfoldighed i atriet og tilgodeser de studerendes varierende behov i forhold til den enkelte læringssituation.

”Torverummets formmæssige dynamik og funktion som et samlingspunkt for de studerendes bevægelser og ophold er en vigtig del af bygningens identitet,” forklarer Kasper Frandsen, associeret partner hos schmidt hammer lassen architects, og han supplerer: ”Bygningen summer af liv, og de studerende har mulighed for at blive inspireret af hinanden og af de rumligheder, som bygningen tilbyder.”

Enkelt og råt
Ude såvel som inde har den nye campusbygning et enkelt og råt præg, som afspejler ambitionen om, at bygningen skal kunne tåle at blive brugt. Interiørets rå beton får modspil af bygningens farvesætning, der binder de varierende rumligheder sammen. ”Flakes 2.0” stole, af shldesign, i samme farvenuancer supplerer den samlede oplevelse af interiøret. I eksteriøret kommer det rå præg til udtryk i de kraftige rustrøde cortenstålrammer, som giver en smuk kontrast til de stedsegrønne bånd af vedbend – et facadeelement, der er særligt udviklet til bygningen. De grønne bånd i facaden integrerer bygningen i det omgivende landskabsrum og understreger, at Campus Aarhus N er en bygning, der lever og vokser.

Internationale læringsbyggerier
schmidt hammer lassen architects har tidligere erfaring inden for store læringsbyggerier, hvor arkitekturen understøtter videndeling og inspirerer til nye former for undervisning og læring. Blandt andet Thor Heyerdahl Videregående Skole i Larvik i Norge, som samler et bredt spektrum af ungdomsuddannelser i én kompakt bygning, og City of Westminster College i London, England, der tilbyder flere kvadratmeter åbne læringsrum end typiske uddannelsesinstitutioner i Storbritannien. City of Westminster College blev taget i brug i januar 2011 og har samme år både vundet den prestigiøse RIBA arkitekturpris og en New London Award i Uddannelseskategorien.

Arkitekt
schmidt hammer lassen architects

Bygherre
VIA University College

Areal
26.724 m²

Byggesum
Kr. 336 mio. ekskl. moms

Konkurrence
2008, førstepræmie i totalentreprisekonkurrence

Opførelsesår
2009 – 2011

Ingeniør
Moe & Brødsgaard A/S

Landskabsarkitekt
schmidt hammer lassen architects

Totalentreprenør
E. Pihl & Søn A/S

www.shl.dk

Om Christoffer Steenbeck

Skriver om design
Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

SHL wins in Århus - in english

Opening of Campus Aarhus N, VIA University College Campus Aarhus N, the latest campus of VIA University College in Denmark, is officially opened by Her Royal Highness Crown Princess Mary on October 11th 2011. The approx 27,000 m2 building, designed by schmidt hammer lassen architects, unifies VIA’s healthcare educations previously located different places in Aarhus. The new campus building offers facilities for the six fields of study that support knowledge sharing and synergy between the educations. “In our architectural approach, we have taken the client’s vision of creating one unifying building very seriously,” explained Mr Bjarne Hammer, Founding Partner of schmidt hammer lassen architects, and he continued: “A modern learning facility should support knowledge sharing and interdisciplinary exchange, and the architecture should offer the opportunity for the students to meet across fields of study.” The central square The campus building consists of four wings which centre on a light filled and dynamic atrium – a central square. The core functions are placed around the square – auditoriums, a multimedia centre, the canteen, and other shared facilities. The layout of group rooms, open study spaces, and lounge areas make good use of the spatial diversity in the atrium, thus accommodating the students’ needs for different spatial opportunities to support their learning. “The spatial dynamics of the central square and its function as a focal point for the movement of the students throughout the day is an important part of the building’s identity,” explained Mr Kasper Frandsen, Associate Partner at schmidt hammer lassen architects. He continued: ”The building buzzes with life, and the students have ample opportunity to be inspired by each other and by the spaces offered in the building.” Clean-cut and robust Inside as well as outside, the new campus building appears clean-cut and robust, reflecting the ambition for the building to be able to withstand daily use. The concrete of the interior is complemented by a colour scheme unifying the various spaces. “Flakes 2.0” chairs, by shldesign, in similar colours add to the experience of the interior. In the exterior the robustness is shown in the strong, rusty-red corten steel frames which form a beautiful contrast to the evergreen band of ivy in the façade elements, designed especially for this building. The green band of the façade integrates the building in the surrounding landscape, and emphasizes Campus Aarhus N as a building that is alive and growing. International educational buildings schmidt hammer lassen architects has previous experience designing large educational buildings where the architecture supports knowledge sharing and gives inspiration to new ways of teaching and learning. One example is the Thor Heyerdahl College in Larvik, Norway, which unifies a number of youth educations in one compact building. Another example is City of Westminster College in London, England, which provides much more open learning spaces than typical colleges in the UK. City of Westminster College was opened in January 2011, and has won both the prestigious RIBA Award and a New London Award in the Learning category. www.shl.dk