S - E 2009

S – E 2009

SNEDKERNES EFTERÅRSUDSTILLING 2009

DIALOG – en stol til forhandling

Ny Carlsberg Glyptotek

13. november 2009 – 31. Januar 2010

Mon Obama, Netanyahu eller Hu Jintao ville vælge den samme stol til forhandling under klimatopmødet COP15? Kunne stolen være en sandkasse, hvor man sætter en streg i sandet? Være to stole bundet sammen af ét stykke tekstil eller en stol med fleksible ben? Være et imaginært springvand med stråler, der indikerer forskellige synsvinkler? Kan en stol overhovedet gøre en forskel?

Snedkernes Efterårsudstilling undersøger spørgsmålet med udstillingen ”DIALOG – en stol til forhandling”, der læner sig op ad det aktuelle klimatopmøde, hvor verdens ledere skal blive enige om at forbedre Kyotoaftalen fra 1997. Et topmøde der fordrer åbenhed, vilje og samarbejde.

Ny Carlsberg Glyptotek danner ramme om udstillingen med sin traditions- og historierige samling af sidderedskaber fra troner, skamler over sten til reelle stoletyper. Årets SE udstilling består udelukkende af stole udviklet i samarbejde mellem designer og producent. 35 helt nye stoleindivider skabt specifikt til denne udstilling behandler spørgsmålet om et møbel overhovedet bærer kommunikationens evne i sig. Om en stol betinger en forhandlingssituation. Om den kan fungere som formidlende omstændighed? Som komfort? Som æstetik? Som isbryder? Spørgsmålene er underfundige, filosofiske og mangfoldige. De 35 innovative møbelfortolkninger lige så.

Fra den 13. november til den 31. januar kan du opleve de bedste navne indenfor dansk møbelkunst manifestere deres tanker, frustrationer og kreativitet i 35 nye stoletyper du helt sikkert ikke har set eller siddet i før. Lysdesigner Jesper Kongshaug har iscenesat de eksperimenterende prototyper i en akse af nærvær og interaktion gennem to af Glyptotekets smukke rum for at skabe en totaloplevelse af lys, skygge, rum, grafik og nytænkende møbeldesign.

Hvilken stol ville du vælge, hvis det var dig, der skulle forhandle under klimatopmødet COP15?

Her følger et udsnit af de store som kan ses på udstilingen.

www.se-design.dk

Om Christoffer Steenbeck

Skriver om design
Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

S – E 2009 - in english

CABINETMAKERS’ AUTUMN EXHIBITION 2009 DIALOGUE – a chair that is up for negotiation The Ny Carlsberg Glyptotek, Copenhagen13 November 2009 – 31 January 2010 Would Obama, Netanyahu or Hu Jintao pick the same chair for negotiations at the Copenhagen Climate Change Summit, COP15? Might the chair be a sand box – for drawing a line in the sand? Or two chairs tied together by one piece of fabric? A chair with flexible legs or an imaginary fountain with water jets to indicate different points of view? Can a chair possibly make a difference? The Cabinetmakers’ Autumn Exhibition explores this issue with the exhibition “DIALOGUE – a chair that is up for negotiation”, which takes its point of departure in the 2009 climate change summit, where the world leaders are tasked with agreeing on improvements to the 1997 Kyoto Protocol. A summit meeting that requires open minds, determination and collaboration. The Ny Carlsberg Glyptotek forms the setting for the exhibition with its collection of seating equipment steeped in tradition and history, from thrones, stools and rocks to actual chair types. This year’s exhibition consists exclusively of chairs developed in a partnership between a designer and a manufacturer. 35 brand-new chair individuals, created specifically for this exhibition, address whether a piece of furniture might carry the capacity for communication. Whether a chair can condition a negotiation situation. Whether it might provide a mitigating circumstance? Comfort? Aesthetics? Break the ice? The questions raised are quirky, philosophical and diverse. As are the 35 innovative furniture interpretations. From 13 November through 31 January you can see the leaders in Danish furniture design manifest their ideas, frustrations and creativity in 35 new chair types that you have definitely never seen or sat in before. Lighting designer Jesper Kongshaug has set the stage for the experimenting prototypes with an axis of intimacy and interaction that runs through two of the beautiful halls at Glyptoteket, creating a total experience of light, shadows, space, graphics and innovative furniture design. Which chair would you pick if you were a negotiator at the COP15 climate change summit? www.se-design.dk