RAVN ARCHITECTURE in Vejle (DK)

RAVN ARCHITECTURE in Vejle (DK)

RAVN ARKITEKTUR er udpeget som vindere af konkurrencen om en ny boligbebyggelse på Vejle Havn

I april måned udskrev Boligforeningen ØsterBO en totalrådgiverkonkurrence med henblik på at finde det bedst egnede projekt til realiseringen af et ca. 12.500 kvm stort boligbyggeri på havnen i Vejle.

I konkurrencen deltog, Arkitema, Cebra, RUM/JDS-Julien De Smedt architects, Mejeriet/ONV Arkitekter samt RAVN Arkitektur. RAVN Arkitektur er i samarbejde med Rambøll og Schønherr landskabsarkitekter nu udpeget som vinder af konkurrencen med et boligprojekt, der forstærker og udnytter de rummelige kvaliteter i områdets park-/ og havnerelaterede arealer.

Uddrag af dommerbetænkningen

Bedømmelsesudvalget har bedømt de indkomne forslag efter de i konkurrence-programmet nævnte kriterier. På baggrund af karakteren af de indkomne forslag, har følgende kriterier vist sig at være centrale for afgørelsen:

●Godt solindfald og en god udsigt fra alle boliger.

●Bebyggelsens tilpasning til området. Dette er først og fremmest blevet forstået

som kvaliteten i de enkelte forslags relation til grønningen og til fjorden.

●Overholdelse af den økonomiske ramme samt krav til brutto m2.

Endvidere er forslagene blevet bedømt ud fra en vurdering af deres forhold til lokalplanens krav, hvor bl.a. kravene til støjafskærmning har været centrale, herunder kravet om at ”Bebyggelsen skal placeres, så den har en støjafskærmende effekt i forhold til opholdsarealerne”. Det er tydeligt, at udsigtsmulighederne, dagslystilgangen til lejlighederne, samt en overbevisende afvikling af forbindelsen fra grønningen gennem bebyggelsen til havnen, har været de største udfordringer for de bydende. I flere forslag er der således en del lejligheder, hvor skygge fra dele af bebyggelsen betyder, at der i flere lejligheder ikke er tilvejebragt overbevisende dagslysforhold og/eller udsigtsmuligheder.

Bedømmelsesudvalget har især været optaget af, at der skabes acceptable både udsigts- og dagslysforholdt for samtlige lejligheder. Da samtlige forslag, inklusiv det forslag, der er udpeget som det bedste, skal gennemgå en eller anden form for efterfølgende bearbejdning i samarbejde med bygherren for at kunne leve fuldt og helt op til programmets krav, har bedømmelsesudvalget naturligvis også været optaget af de enkelte forslags mulighed for at gennemgå en sådan bearbejdning.

Vision – et bæredygtigt og levende boligbyggeri på Vejle Havn

RAVN Arkitekturs vision for boligbebyggelsen kan enkelt udtrykt sammenfattes til en kontekstuel, markant og identitetsskabende arkitektur, hvor stedets store bymæssige og rumlige potentiale aktiveres.

En bæredygtig arkitektur, der danner rum om gode, lyse sunde og energioptimerede boliger, som tillige er fleksible, således at nuværende og kommende beboers forskellige behov kan tilgodeses.

Bebyggelsen er formet som en åben karré med en knækket bygningskrop, der ”viser ansigt” mod gade- og havnesiden og åbner op mod parkrummet og den grønne kile. Alle boliger er gennemlyste og fleksible i en velisoleret og tæt bygningskrop, primært orienteret mod syd, så boligerne kan modtage mest mulig solenergi.

Den store bygningskrop opdeles vertikalt, så den både relaterer sig til den store by- og havneskala, som bygningen bliver en vigtig del af – og samtidig taler til den nære og menneskelige skala.

Energikoncept

Teamets energikoncept er at bygningen skal overholde energirammen for lavenergibyggeri i h.t. BR10’s 2015. Der er primært fokuseret på de passive strategier i form af bygningens orientering kombineret med en højisoleret og tæt klimaskærm samt indbygge en aktiv og intelligent styring.

Set i relation til at spare mest mulig på energien er bygningens orientering – form og konstruktion – udformet så den passive udnyttelse af solenergien optimeres.

Boligerne er overvejende orienteret nord/syd – hermed opnås en positiv varmeenergi-balance. Boligerne er gennemlyste med dagslys fra 2 sider, hvilket reducerer behovet for kunstlys. Bygningskroppen er kompakt, hvilket reducerer varmetransmissionstabet.

Bygningens bærende konstruktioner er primært udført i beton, der virker som termisk masse som sikrer en bedre temperaturudligning over hele døgnet. Herved minimeres risikoen for overophedning.

Ved indbygning af forskellige intelligente installationsløsninger er resultatet en bygning med et særdeles lavt energiforbrug baseret på anvendelse af veldokumenterede løsninger.

Udfra en foreløbig Be10-beregning for projektet overholder bygningen BR10-kravene til energiforbrug i LE2015 uden implementering af / investering i alternative energi-produktionsformer såsom solceller og/eller solvarme, varmepumper mv.

www.ravnarkitektur.dk

Om Christoffer Steenbeck

Skriver om design
Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

RAVN ARCHITECTURE in Vejle (DK) - in english

RAVN Architects has just won the competition for a new building complex at the harbour front in the city of Vejle. It will be a housing project with a size of 12.500 m2. The appartments will be in contact with the waterfront and have optimal exposure to the sun, giving lots of passive heating to the building. www.ravnarkitektur.dk