PRIS TIL SHLA

PRIS TIL SHLA

Endnu en pris til en dansk tegnestue. Denne gang er det Schmidt, Hammer, Lassen som løber med MIPIM Architectural Review Future Projects Awards for deres projekt på Holbæk havn.

Forslagets markante og skulpturelle tagprofil er bevidst formgivet med relation til stemningen og skalaen i Holbæk Gl. Havn – skibsværftspladsen, fiskerbådene og duften af træspån, tjære og tang.

Helhedsplanen og DGI huset er et led i omdannelsen af byens gamle erhvervs- og trafikhavn til attraktive fjordnære byområder, der bringer byen i bedre kontakt med vandet og gør havnen til allemandseje.

“Vi har med forslaget ønsket at skabe en koncentreret bymæssig stemning. Husene ligger i fortættede blokke med smalle stræder i mellem. Blokkene samler sig om havnepladsen – et fælles kulturelt torv med plads til et blomstrende liv med små butikker og kontorer, caféer eller restauranter omkring det gamle skibsværft. Det er som nyfortolkning af en gammel by med smalle stræder, der momentvis åbner sig og skaber et mødested – et opholdssted.” udtaler associeret partner Kasper Frandsen fra schmidt hammer lassen architects

I samme ånd fungerer DGI huset, hvis indre torv opstår som en af disse “byens pladser”, som husets alsidige udbud af funktioner samler sig omkring. DGI huset er i sin disposition åbent og tilgængeligt for de mange, og det har meget fleksible og multifunktionelle rammer, der matcher nutidens mangfoldige livsmønstre og idrætsbilleder.

DGI-huset rummer således bl.a. vandkulturhus, fleksibel multihal og mindre aktivitetssale, sundhedshus, fitnesscenter, hotel, café og restaurant samt 4 biografsale og en idrætsbørnehave.

Udover nærheden til fjorden og havnebassinerne tilføjes også 2 nye kanaler til området. Resultatet bliver et attraktivt maritimt byområde i kontakt med omgivende vand til alle sider.

www.shl.dk

www.arplus.com

Om Christoffer Steenbeck

Skriver om design
Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

PRIS TIL SHLA - in english

Yet another prize to a Danish architect studio. This time, Schmidt, Hammer, Lassen runs with MIPIM Architectural Review Future Projects Awards for their project at Holbæk harbour. The winning proposal includes a lyrical, contemporary interpretation of a more locally anchored, traditional building culture. It is inspired by the vision of an area where new and old merge to create a spatial interplay between the new townscape and the DGI complex. The proposal’s strikingly sculptural roof profile intentionally refers to the heritage and the scale of Holbæk’s old harbour – the site of the shipyard, fishing boats and the scent of wood chips, tar and seaweed. The overall master plan and the DGI complex are part of the transformation of the town’s old commercial and transportation port into attractive urban areas close to the inlet, ensuring better integration with the water and making the harbour accessible to all. "With our proposal, we wanted to create a concentrated urban atmosphere. The buildings are tightly arranged in blocks with narrow alleyways between them. The blocks are clustered around the harbour square – a shared civic space with small shops and offices, cafés and restaurants located around the old shipyard. This is a reinterpretation of an old town with narrow alleyways, which opens up to create a meeting point – a place for passing time," according to Kasper Frandsen, associate partner of schmidt hammer lassen architects The DGI complex functions in the same spirit, with an inner quadrangle resembling one of these "town squares", with the building’s varied functions arranged around it. The DGI scheme is designed to be open and accessible to all, and it offers very flexible, multi-functional settings that match the multifaceted patterns of life and sporting images of our time. Thus, the DGI project includes a water culture centre, a flexible multi-purpose hall and smaller activity rooms, a health centre, fitness centre, hotel, café and restaurant as well as a four-screen cinema and sports kindergarten. In addition to proximity to the inlet and the harbour basins, two new channels will also be added to the area. The result will be an attractive maritime townscape in touch with the surrounding water on all sides. www.shl.dk www.arplus.com