Playful Bench by MAPT

Playful Bench by MAPT

Bryggen i København har fået en legesyg bænk.

En bænk der skifter farver og mønstre i takt med, at du passerer forbi, er dukket op midt på Islands Brygge. Verdens første interaktive bænk inviterer til leg, bevægelse og oplevelser i byrummet.

Bænken står på den nye plads over det underjordiske parkeringsanlæg i Leifsgade på Islands Brygge. Idéen om et interaktivt element opstod, da Københavns Kommune skulle genetablere byrummet efter to år med byggeplads for p-anlægget.

Den københavnske tegnestue MAPT står bag konceptet og udviklingen af bænken. Efter mørkets frembrud lyser den op som et både legesygt og poetisk element midt mellem den nye legeplads og boldbane. Visionen om byrum der kommunikerer, er blevet til virkelighed i samarbejde med interaktionsdesigneren, Sune Petersen.

”Vi har i lang tid været fascineret af byrum, der kan kommunikere med mennesker. Vi valgte at tage udgangspunkt i noget, der allerede var derude, nemlig bænkene, og så give én af dem liv. Når folk går forbi den interaktive bænk, lyser den op og lokker med leg”, fortæller MAPT.

’Den legesyge bænk’ er en klassisk københavnerbænk. Bænken er dog i ubehandlet egetræ i stedet for den karakteristiske grønne. På den måde får farvespillet den rette baggrund – der ved hjælp af teknologi bliver vakt til live og går i dialog med de forbipasserende.

Tre lege – både for børn og voksne

Bænken har tre lege. Der er en leg, hvor man skal male på bænken uden at bruge maling. Hvis bare man bevæger hånden henover bænken, maler man bænken i farver. Når bænken er alene, viser den de billeder, som børnene har lavet. ’Kunstværkerne’ kan også ses på bænkens egen facebook profil.

I det andet spil skal man udfolde sig mere fysisk. Der kører et blinkende mønster på bænken, hvor brædderne bliver lysende stregkoder. Jo hurtigere man løber, jo mere acceleration kommer der på bænken.

Den sidste leg er primært for de voksne, da den kræver en vis portion tålmodighed. Når man sætter sig på bænken, vil man se forskellige partikler, der nysgerrigt nærmer sig, der hvor man sidder. De kommer tættere og tættere på, og når de rammer én, skaber partiklerne et lyshav.

’Den legesyge bænk’ kan afprøves, når mørket falder på. Den er aktiv hver dag fra kl. 17 til 22.

Pladsen med bænken ligger i Leifsgade på stykket mellem Bergthorasgade og Gunløgsgade.

www.mapt.dk

Om Christoffer Steenbeck

Skriver om design
Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Playful Bench by MAPT - in english

New playful bench in Copenhagen. The first interactive bench in the world invites you to play, move and experience the urban space in a new way. A bench which changes color and pattern as you pass by, has sprung up in the middle of Copenhagen’s ‘Islands Brygge’. The bench is situated at the newly restored urban space above the underground parking facility in Leifsgade, Island Brygge in Copenhagen. The idea for the interactive element arose when the Municipality of Copenhagen had to restore the urban space after completing a two year building process of an underground parking facility. Copenhagen based architectural office MAPT is behind the concept and development of the bench. At nightfall it lights up like a playful and poetic element between the new playground and football pitch. The vision of an urban space which communicates has become reality in collaboration with interaction designer Sune Petersen. "We've been fascinated by urban spaces that communicate with people, for a long time. As a starting point, we chose something that was already out there, the benches, and then made one of them come to life. When people walk past the interactive bench, it lights up and lures with play." says MAPT. 'The playful bench' is a classic Copenhagen bench, which in this case, to give the colors and patterns a perfect background, is untreated oak instead of the traditional painted green. Through technology it is brought to life and engages in dialogue with people who pass by. Three games – for both children and adults. The bench has three different games. One game is a painting game. You paint colors on the bench without using actual paint but simply by moving your hand around on the bench. When the bench is left alone it displays the ‘paintings’ which have been made. These ‘paintings’ will also be displayed on the bench’s own facebook profile. The second game requires more physical activity. Each board on the bench is lit up by a flashing bar code. The faster you run past the bench the more acceleration will be displayed on each board. The last game is primarily for adults, since it requires patience. When you sit down on the bench, you will see different light particles curiously approaching where you sit. They come closer and closer, and when they hit you they create a sea of light. 'The playful bench' can be explored every day when darkness falls, and is active daily from 5 pm to 10 pm. The urban space where the bench can be found is situated in Leifsgade on the stretch between Bergthoragade and Gunløgsgade. www.mapt.dk