Organic Cube by Korsgaard

Organic Cube by Korsgaard

Den danske arkitekt Søren Korsgaard har stået bag designet af Organic Cube, som har været et af bidragene i sidste års Copenhagen International Wood Festival.

For nuværende står kuben ved Valby Kulturhus på Toftegårds Plads, men da pladsen skal renoveres og huse skulpturer, er Organic Cube uden hjem fra august. Sidder du inde med en god ide til en plads, og kender den rette organisation eller virksomhed, som kan bekoste en flytning, så hører Søren Korsgaard gerne fra dig.

Her følger en beskrivelse af projektet:

Intention

Intentionen er at skabe en smuk, varieret og overraskende struktur der simpelt viser lægtens potentiale, gennem et studie af detalje, form og lys, som kan drage og inddrage beskueren.

Arkitektur/design

En kube opbygges, og idet den åbnes i siderne gives adgang til mennesker og lys, og mulighed for ind og udkig.

Strukturen forandres idet man bevæger sig omkring den, fra at være en lukket stærkt geometrisk kube opløses den gradvist og bliver mere og mere organisk, idet lægterne inden i fordrejes og forskydes. Den organiske form i kubens indre opdeler kuben i 2 rum, et ekstrovert der åbner sig mod parken, og et introvert mere privat rum.

Lys

strukturen er fysisk set statisk, men alligevel foranderlig i kraft af beskuerens og solens position, der gennem dagens forløb åbner og lukker for lysests gennemtrængning. Strukturen kan både ses som en kube og en organisk form i et, men netop afhængig af lys og synsvinkel (tid og sted) vil linierne fra de to former interferere og én af de to former dominere.

Materialer

1000m lægter dimension 45x45mm.

Konstruktion

konstruktionen af den kube formede pavillon startes som en simpel stabling af 3,2m lange lægter, det er med til at give den ensartede afstand mellem lægterne. Samtidig monteres den organiske form i kubens indre der også tjener som tværstivere der er med til at stabilisere konstruktionen. Når kuben er færdig væltes den for at indtage sin endelig position, herefter laves udskæringer i kuben langs den organiske form.

Rester

Det overskydende materiale fra udskæringerne bruges til at lave mindre kuber til at spise ved, sidde på eller lege med.

Team

Søren Korsgaard, arkitekt m.a.a., stifter af tegnestuen SYMBIOSIS.

Daniel Nielsen, arkitekt b.arch og m.a.a., bygningskonstruktør og tømrer.

Martin Bauer Larsen, tømrer, ejer tømrerfirmaet BauerByg.

Om Christoffer Steenbeck

Skriver om design
Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Organic Cube by Korsgaard - in english

ORGANIC CUBE by danish architect Søren Korsgaard Contribution to the Copenhagen International Wood Festival last year. Intention The intention is to create a beautiful, varied and surprisingly simple structure which shows the potential of laths, through a study of detail, form and light, that can involve the viewer. Architecture / Design A cube is built, and it's sides is opened providing access to people and lights, and opportunity to look in and out. The structure is changing as one moves around it, from being a closed strongly geometric cube it gradually dissolve and become more and more organic, as laths inside is rotated and displaced, creating a organic paraboloid like shape. The organic shape inside, splits the cube into 2 rooms, a extrovert which opens to the park, and an introvert more private space. Light the structure is physically static, yet changeable through the viewer and the sun's position that through the day opens and closes for the light to pass. The structure can both be seen as a cube and an organic form, depending on light and angle (time and place) the lines from the two modes interfere and one of the two forms dominate. Materials 1000m laths, Dimension 45x45mm. Construction construction of the cube-shaped pavilion started as a simple stacking of 3.2 m-long laths, it helps to provide uniform spacing between laths. Simultaneously fitted the organic distributed laths inside the cube also serves as the cross struts which helps to stabilize the structure. When the cube is finished, cut holes are made along the distributed laths. Leftovers The excess material from the cuts is used to make smaller cubes to sit on or play with. Team Soren Korsgaard, March, architect m.a.a. Daniel Nielsen, architect March, architect m.a.a. www.sorenkorsgaard.com www.woodfestival.dk