Ny Våler Kirke by CEBRA

Ny Våler Kirke by CEBRA

NY VÅLER KIRKE – forslag fra CEBRA arkitekter

I landsbyen Våler i det sydøstlige Norge skal der opføres en ny kirke, som skal erstatte byens gamle tømrede korskirke, der brændte ned til grunden i 2009. Kirken har stor betydning for lokalsamfundet, både som socialt samlingspunkt og som prægende landskabselement. Udformningen af Ny Våler Kirke skal derfor kombinere en særlig indlevelse og stillingtagen til stedets kulturhistoriske kontekst med et moderne arkitektonisk udtryk for at skabe et fleksibelt og tidssvarende kirkebyggeri.

Himmelstigen

Korset er det mest udbredte symbol for den kristne kirke. Det er et visuelt stærkt symbol, der i sin enkelhed smukt forener det horisontale med det vertikale – og i sin betydning det verdslige med det himmelske. På samme måde repræsenterer korset også kirkens funktion.

Når korset vippes og kirkens tag danner en skrånende flade, bliver motivet synligt både i øjenhøjde og fra luften og skaber det samme billede fra begge betragtningsvinkler. Kirkens volumen fremstår som en trappe eller en himmelstige – en billedlig metafor, der optræder flere steder i bibelen og som er synonymt med åndelig erkendelse.

Ved hovedankomsten – fra den eksisterende parkeringsplads i vest – føjer kirken sig ind mellem birkelunden i øst og kirkegården. Med himlen som bagtæppe viser den sin vertikalitet, samtidig med at horisontaliteten accentueres i mødet med den menneskelige skala ved trappens fod.  Bygningen oplyses således at korsets kontur giver kirken en tilstedeværelse på alle tidspunkter af døgnet og året.

Placeringen af kirken på den østlige grund skaber et smukt rumligt forhold mellem kapellet og den nedbrændte kirke. Samtidig udnytter placeringen kirkegårdsanlæggets landskab til fulde, ved at benytte eksisterende stier til iscenesættelse af ankomstsituationerne. I denne placering skabes der en relation til den nedbrændte kirkes placering langs den vestlige ankomstpromenade. Den nedbrændte kirkes kontur bevares i form af et spejlbassin, der etablerer et sammenspil mellem fortid og nutid. Brandstedets høje symbolværdi inkorporeres således i planlægningen af den nye kirke, og gennem bassinets stærke visuelle tilstedeværelse bevares et stærkt minde i den lokale erindring.

I lyset kommer arkitekturen til live

Lyset er et bærende element i vores forslag til den ny Våler Kirke – både i disponeringen og orienteringen af kirken, og som et rum- og stemningsskabende medie for kunstnerisk udtryk. Kirken er orienteret således at den både i sine udvendige og indvendige forhold bruger lyset til iscenesættelse af den kirkelige begivenhed. Forslaget til Ny Våler Kirke indarbejder en række teknologier i designprocessen, hvor lysets foranderlighed indfanges og bruges til at understøtte det liturgiske og rituelle handlingsforløb med ønsket om at skabe en ny, stærk oplevelsesdimension.

Norges vidtrækkende tradition for anvendelse af træ og træudskæringer i kirkebyggeri har været en stærk inspirationskilde til den nye kirkes interiør. Lys og træ iscenesætter hinanden og modellerer kirkerummet, på samme måde som lys giver træudskæringer dybde. Træet bliver levende i lyset, og lyset bliver levende i mødet med interiøret. Lyset reflekteres og farves på forskellige måder igennem lysreliefer og lysindtag.

Den centralt placerede trækerne skaber en klar, men åben formidling mellem kirketorgets horisontale rumlighed og den vertikale oplevelse af selve kirkerummet. Dette tillades hele hovedskibet at forenes i ét elegant formsprog. Lyset og Træet, himmelen og jorden, det vertikale og det horizontale, danner i samspil med formgivningen i besvarelsen rammerne om de ceremonielle handlinger og om fællesskabet i og omkring den nye kirke i Våler.

www.cebra.info

Om Christoffer Steenbeck

Skriver om design
Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Ny Våler Kirke by CEBRA - in english