Navitas Park by Christensen & Co.

Navitas Park by Christensen & Co.

Konsortiet bestående af; E. Pihl & Søn, Arkitektfirmaet Kjaer & Richter, Christensen & Co Arkitekter, Marianne Levinsen Landskab og rådgivningsvirksomheden ALECTIA, er indstillet til at bygge de 35.000 m2, der kommer til at huse Ingeniørhøjskolen, Maskinmesterskolen og INCUBA Science Park.

Fra 2014 vil mere end 2.000 studerende, undervisere og erhvervsdrivende få deres daglige gang i Navitas Park på den nye havnefront i Århus. Byggeriet skal huse Ingeniørhøjskolen, Maskinmesterskolen og INCUBA Science Park og rummer uddannelse, udvikling og erhverv med fokus på energi – og bliver Danmarks største lavenergibyggeri til en pris på ca. 700 mio. kr. Århus Kommune er medbygherre med et offentligt parkeringsanlæg med 450 pladser.

“Det vindende hold har kompetent og omfattende forstået at opfylde ønskerne til Navitas Park. På pragmatisk vis er der etableret et overbevisende projekt, der lever op til brugernes krav til funktionalitet, udnyttelse og arkitektur, byens ønsker og tidens energimæssige betingelser. Det flotte, krystalliske bygningsværk er et meget overbevisende og fornuftigt projekt – alt synes at ligge det rette sted, og projektet er i fin balance med byggeprogrammets krav,” begrunder formand for Bedømmelsesudvalget, adm. direktør i INCUBA Science Park Niels Christian Sidenius og fortsætter: ”Projektet skiller sig ud som det funktionelt klart bedste i konkurrencen. Århus får virkelig et flot og fremtrædende byggeri ved havnefronten, da projektet tilfører stedet en særlig markant profil igennem hovedadgangens placering og fremtrædende arkitektoniske udtryk. Den unikke form, som en krystal, spiller overordentligt fint sammen med den fornemme placering på øen, og de skulpturelle kvaliteter vil skærpe det flotte projekt, der uden tvivl er indstillet som konkurrencens bedste.”

Førende videnscenter

De tre institutioner, Ingeniørhøjskolen i Århus, Århus Maskinmesterskole og INCUBA Science Park, får hver deres egne lokaler og faciliteter, hvortil kommer fælles faciliteter i form af kantine, motionscenter, mødelokaler m.v. Målet med Navitas Park er at skabe et førende videnscenter og innovativt miljø inden for energi, miljø og byggeri, som med en placering i hjertet af Århus udgør førsteklasses rammer for uddannelse, innovation og iværksætteri.

Navitas Park bliver et åbent og levende bygningskompleks, hvor studerende, forskere, undervisere og erhvervsliv inspirerer hinanden til gavn for alle parter. Tanken er at skabe et internationalt konkurrencedygtigt og attraktivt miljø for både studerende, forskere og virksomheder.

Fokus på lavenergi

Navitas Park bliver et byggeri med fokus på energi, og derfor er det et selvstændigt mål, at bygningen kommer til at fremstå som et internationalt fyrtårn for energibesparelser og anvendelse af energiteknologier, bl.a. opføres byggeriet som Energiklasse 1.

“En lang række særlige energimæssige tiltag, er medtaget i forslaget som et synligt “full scale” laboratorium, hvor de studerende og besøgende kan undersøge moderne, innovative energiløsninger,” siger Niels Christian Sidenius.

Med sin imponerende beliggenhed er byggeriet samtidig en enestående mulighed for at demonstrere og synliggøre udviklingspotentialet i bæredygtige state of the art-energiteknologier, hvilket arkitekturen skal understøtte.

Byggeriet opføres sideløbende med et andet centralt byggeri på Århus Havn, nemlig Århus Kommunes kommende Multimediehus og nye havnebyrum, der åbner i 2014.

www.christensenco.dk

Om Christoffer Steenbeck

Skriver om design
Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Navitas Park by Christensen & Co. - in english

The winning team in the prestigious competition to build Navitas Park at the new waterfront in Aarhus has been announced; Contractor E. Pihl & Son A.S. Kjaer & Richter Architects Ltd, Christensen & Co Architects Ltd, Marianne Levinsen Landscape Ltd and advisory firm ALECTIA A / S are chosen to build the 35,000 m2 to accommodate the Aarhus School of Engineering, Aarhus School of Marine and Technical Engineering and INCUBA Science Park. From 2014 more than 2,000 students, lecturers and professionals will occupy Navitas Park on the new waterfront in Aarhus. The building will house the Aarhus School of Engineering, Aarhus School of Marine and Technical Engineering and INCUBA Science Park and provide education, development and training with focus on energy. It will be Denmark's largest low-energy building and have a budget of approx. Dkr 700 million. As part of the project Aarhus Municipality will construct a public parking lot with approx. 450 parking spaces. "The winning team has achieved the vision of Navitas Park with a competent and comprehensive understanding of the project. On a pragmatic basis a convincing project is established which meets the users' requirements for functionality, utilization and architecture as well as the city's aspirations towards future energy requirements. This beautiful, crystalline edifice is a very compelling and sensible project, everything seems to be at the right place and the project is in fine balance with the building program requirements, " the President of the jury, CEO of INCUBA Science Park Niels Christian Sidenius states and continues: "Functionally the project stands out as the best in the competition. Aarhus will have a really beautiful and prominent building on the waterfront. The project adds a special profile to the site through the placement of the main entrance and in the architectural expression. The unique form of the crystal sits extremely well on the distinguished location on the island, the sculptural qualities enhances the impressive project, it was with no hesitation that we recommended it as the best in the competition. " Outstanding knowledge centre and innovative environment The three institutions, the Aarhus School of Engineering, Aarhus School of Marine and Technical Engineering and INCUBA Science Park, each have their own premises and facilities with shared facilities in the form of canteen, health club, meeting rooms etc. The goal of Navitas Park is to create an outstanding center, to be the leaders for knowledge in an innovative environment for energy, environment and construction education, the location, at the heart of Aarhus, establishes it as a first class environment for learning, innovation and entrepreneurship. Navitas Park will be an open and energetic complex, where students, researchers, educators and the industry inspire each other to the benefit of all parties. The idea is to create an internationally competitive and attractive environment for students, researchers and businesses. Focus on low-energy Navitas Park has a very ambitious green profile, meaning that the building will use only a fraction of the energy normally consumed by a building of this type. It is an independent goal for the building to appear as an international beacon of energy conservation and use of energy technologies. "A range of specific energy measures are included in the proposal as a full scale laboratory where students and visitors can explore modern, innovative energy solutions," Niels Christian Sidenius explains. With its impressive location, the building also represents a unique opportunity to demonstrate and highlight the development potential of sustainable state of the art energy technologies, supported by the architecture. The project coincides with the building of another key project at Aarhus harbor, Aarhus Municipality’s upcoming multimedia house and new waterfront which also opens in 2014. www.christensenco.dk www.navitaspark.dk