NANOK

Klimavenlig affaldsbeholder

Veksø har sammen med C. F. Møller Design lanceret den soldrevne affaldsbeholder Nanok, der lyser i mørket og ved hjælp af solenergi selv komprimerer sit indhold. Derved kan den spare op til 80 pct. af transportbehovet ved tømning, og således også omkostninger og miljøbelastning.

Designet er en skandinavisk udgave af et amerikansk produkt, som Veksø har erhvervet agenturet af. Det oprindelige produkt har en række stærke tekniske løsninger, men var udført i form og materialer, der ikke matchede Veksøs krav til byrumsinventar. Det var nødvendigt at gentænke produktet.

C. F. Møller Design beskriver udfordringen og ambitionerne således:

“Ambitionen har været at finde frem til en løsning med en signalværdi, der afspejler den fine balance mellem behovet for synlighed på den ene side og på den anden side besidder den afdæmpede karakter, man må forvente, når et produkt skal optræde i større antal sammen med byrummets øvrige møblering.

Den venlige og afrundede form tager imod og tilpasser sig flowet af bløde trafikanter. Samtidig gør fraværet af skarpe kanter produktet mindre sårbart i forhold til de små og store stød, som livet i byen byder på.”

Den hvide farve udstråler renhed og skiller den ud fra lignende produkter. Navnet lå derfor lige for og er fundet i beskrivelsen af Danmarksekspeditionen i 1906. Nanok betyder isbjørn på grønlandsk og er som sit ophav brølstærk, robust og modstandsdygtig over for vind og vejr.

Omhu for detaljen er karakteristisk for Nanok og bruges som et middel til at angive, hvordan produktet betjenes. Det synlige solcellepanel signalerer bæredygtighed og innovation, og kappens blødt lysende top understreger indtrykket af et intelligent og teknologisk produkt, der også efter mørkets frembrud optræder med en stærk identitet.

Nanok er et rigtigt godt eksempel på et produkt, der forener den nyeste teknologi inden for bæredygtig udvikling med et design, der giver tidens store udfordring form. Produktet lanceres på klimatopmødet COP15 i København, der er startet i denne uge.

www.cfmoller.com

www.vekso.com

Om Christoffer Steenbeck

Skriver om design
Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

NANOK - in english

Climate-friendly waste bin Street furniture manufacturers Veksø and C. F. Møller Design have launched the solar-driven waste bin Nanok that glows in the dark, and automatically compacts its contents. This means up to 80% reduction in waste-collection frequency, similarly reducing costs and environmental impacts.The design is a Scandinavian version of an American product, to which Veksø holds the rights. The original product had a strong technical solution, but its design and materials where not up to the standards of Veksø's urban furnishing line. It was necessary to re-think the entire product. C. F. Møller Design describes the challenge and solution: "The ambition was to achieve a subtle balance between the need for visibility on one hand, and on the other the need for an understated design, as it is required when the product will be found in the urban domain in numbers amongst other urban furniture. The friendly and rounded shape is welcoming and suitable to adapt to a pedestrian flow, and the absence of sharp edges makes the design less vulnerable to the hard knocks of urban life." The light colour signals cleanliness, and distinctly sets it apart from other waste bins. The name was on hand: Nanok means polar bear in Inuit, and like its origin Nanok is strong, robust and weatherproof. Attention to detail is the key to Nanoks design, and helps make it user-friendly. The visible solar-panel indicates that it is a green product, and the soft glow of the top gives a strong impression of an intelligent and technologically advanced product - even in the dark. Nanok is a highly relevant example of product development that combines the latest green-tech solutions with a design response to give form to the current environmental challenges. The product is launched at the COP 15 climate summit in Copenhagen, which began earlier this week. www.cfmoller.com www.vekso.com