Lundgaard &Tranberg wins copenhagen plant science centre

Lundgaard &Tranberg wins copenhagen plant science centre

Lundgaard & Tranberg Arkitekter A/S vinder projektkonkurrencen om at tegne de fysiske rammer til Copenhagen Plant Science Centre på LIFE – Det Biovidenskabelige Fakultet. Centret slår dørene op i 2015 på Bülowsvej på Frederiksberg Campus.

Omdrejningspunktet for Copenhagen Plant Science Centre er at skabe ny viden, som kan udnytte planters uudtømmelige muligheder inden for blandt andet udvikling af bæredygtig energi, fødevarer og medicin. Centret skal samle forskning og uddannelse inden for plantebioteknologi og styrke forløbet fra grundforskning til industriel anvendelse af forskning i planter og bioteknologi.

Copenhagen Plant Science Centre bliver et af de mest avancerede af sin art i verden, og vil kunne tiltrække nogle af de dygtigste forskere og studerende. Samtidig er der lagt op til et tæt samarbejde med den private forskning og universiteterne, som er en af de veje vi skal gå, for at skabe fortsat vækst i Danmark, siger videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen.

Plante- og celleformer som designparameter

Projektkonkurrencen om Copenhagen Plant Science Centre er udskrevet af Universitets- og Bygningsstyrelsen og Københavns Universitet. Konkurrencen har bestået af forslag til 1. etape af Copenhagen Plant Science Centre med 6.825 m2 laboratorie- og undervisningsfaciliteter og af en helhedsplan for konkurrenceområdet på i alt 25.000 m2 med flere efterfølgende endnu ufinansierede etaper. Det er 1. etape af projektet, der nu bliver taget hul på, og som vil stå klar til indflytning i 2015.

Vinderforslaget fra Lundgaard & Tranberg Arkitekter A/S tager udgangspunkt i en konceptuel tanke om plante- og celleformer som designparameter for byggeriet af Københavns Universitets nye planteforskningscenter.

Forslaget giver et enkelt, smukt svar på den komplekse opgave at bygge det nye planteforskningscenter. Byggeriet tilpasser sig harmonisk til stedet som en parafrase over en celledeling, der udspringer af det eksisterende byggeris rette linjer. Cellerne – de fire etapebygninger – kan tåle knopskydninger uden at ødelægge helhedsindtrykket. Der er en logisk sammenhæng mellem funktion, form, sted, eksisterende forhold, bæredygtighed og økonomi, udtaler juryen i forbindelse med kåringen af vinderen. Juryen består udover repræsentanter fra Universitets- og Bygningsstyrelsen og Københavns Universitet af medlemmer fra Frederiksberg Kommune og tre fagdommere.

Lundgaard & Tranberg Arkitekter A/S vandt konkurrencen i samarbejde med Jacobs Engineering Group, Kirstine Jensens Tegnestue ApS og Emendo.

www.ltarkitekter.dk

Om Christoffer Steenbeck

Skriver om design
Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Lundgaard &Tranberg wins copenhagen plant science centre - in english

Lundgaard & Tranberg Arkitekter A/S has been selected as the winner of the project competition for the design of the facility that will house the Copenhagen Plant Science Centre at the Faculty of Life Sciences (LIFE). The centre, due to open its doors in 2015, will be located at the University of Copenhagen’s Frederiksberg campus. The aim of the Copenhagen Plant Science Centre is to conduct research that can unlock the immeasurable potential of plants to contribute to new developments in areas such as renewable energy, food and medicine. The centre will serve as a home for plant biotech research and teaching, and will strengthen the pipeline from basic research to industrial application of plant and biotech research. “The Copenhagen Plant Science Centre will be one of the most advanced facilities of its kind in the world, and it will attract some of the brightest researchers and students. At the same time, there will be rich opportunities for close collaboration between private sector research and the University, which is one of the paths the nation must pursue in order to create growth,” says Charlotte Sahl-Madsen, the Minister for Science, Technology and Innovation. Design inspired by plant and cellular structures The competition to submit designs for the Copenhagen Plant Science Centre was coordinated by the Danish University and Property Agency together with the University of Copenhagen. The competition called for design proposals for the first stage of the Copenhagen Plant Science Centre, which includes 6,825 m2 of laboratory and teaching space, as well as a master plan for the subsequent planned, but as yet unfunded, stages of the facility, which when completed will cover 25,000 m2. The first stage of the project will be completed by 2015. The winning submission from Lundgaard & Tranberg Arkitetker A/S takes its inspiration from plant and cellular structures. "The submission is a simple, attractive solution to the complex task it is to build a plant research centre. The facility adapts itself to its surroundings by taking on the form of a paraphrased cellular division from the angular structure of the existing building. The cells, the buildings of each of the four stages, can accommodate buds without their overall appearance being spoiled. There is a logical connection between function, form, place, current conditions, sustainability and financing,” the jury writes in its description of the winning design. In addition to representatives from the Danish University and Property Agency and the University of Copenhagen, the jury included representatives from the City of Frederiskberg and three professionals. Collaborating with Lundegaard & Tranberg Arkitekter A/S on the design are Jacobs Engineering Group, Kirstine Jensens Tegnestue ApS and Emendo. www.ltarkitekter.dk