Henning Larsen wins in Herlev (copenhagen)

Henning Larsen wins in Herlev (copenhagen)

Henning Larsen Architects har som del af et konsortium med Friis & Moltke, Brunsgaard & Laursen Arkitekter, Orbicon Leif Hansen, Norconsult, NNE Pharmaplan og landskabsarkitekterne SLA vundet konkurrencen om udbygningen af Herlev Hospital. I alt fem konsortier deltog i konkurrencen.

Den 52.000 m2 store udbygning skal blandt andet rumme en ny akutmodtagelse og et kvinde-barn-center med børne- og fødeafdeling. Projektet består af tre cirkulære bygninger placeret på rektangulære baser, der er forskudt og skaber en række af indbydende uderum. Det eksisterende hospitals 120 meter høje, retvinklede geometri får dermed et nedskaleret og fortættet modspil.

”Herlev Hospital er et fornemt eksempel på 60’ernes funktionelle hospitalsarkitektur. Men meget har ændret sig siden, og vi ved i dag, at teknologi kun er en del af et godt behandlingsforløb”, siger partner Lars Steffensen, Henning Larsen Architects. ”Fremtidens hospital skal have en masse andre kvaliteter. Det skal være en værdig og sanselig ramme for patienter, pårørende og medarbejdere.”

I dommerbetænkningen står der bl.a.: ”Forslaget formår med stor styrke at forene bygningsudformning og bearbejdning af uderum i et arkitektonisk helhedsgreb, som vil skabe en samlet oplevelse for patienter, pårørende og personale af ”at mennesket er i centrum”. Projektet må fremhæves for dets høje og velargumenterede ambitionsniveau for helende arkitektur.”

”Med en human bygningsskala får man gode patientforløb. Hospitalet skal være overskueligt og afsnittene genkendelige. Rummene skal adsprede og give ro”, fortæller partner Lars Steffensen, Henning Larsen Architects. ”Vi har haft et særligt fokus på børn og deres familier. Den skrøbelighed, som børn repræsenterer i mødet med den store hospitalsinstitution, kræver en særlig omsorg og opmærksomhed.”

Naturens rekreative og helende betydning for mennesker er dokumenteret. På Herlev Hospital tages denne viden alvorligt med frodige gårdrum, grønne taghaver og et stort, centralt grønt hjerte, der gør det nye hospital levende og livsbekræftende helt ind i kernen.

Byggeriet går efter planen i gang i maj 2014 og tages i brug i oktober 2017. En senere etape rummer blandt andet et patienthotel, konferencefaciliteter og en forskerskole.

www.henninglarsen.com

Om Christoffer Steenbeck

Skriver om design
Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Henning Larsen wins in Herlev (copenhagen) - in english

Henning Larsen Architects and the consortium consisting of the architecture companies Friis & Moltke and Brunsgaard & Laursen, the engineering companies NNE Pharmaplan and Orbicon Leif Hansen, the consulting company Norconsult and landscape architects SLA have won the competition for the extension of Herlev Hospital. A total of five consortiums participated in the competition. The 52,000 m2 extension will comprise a new emergency department and maternity services centre, including a pediatrics unit and maternity ward. The project consists of three circular buildings placed on rectangular bases – which are displaced from each other creating a number of inviting outdoor spaces. The new extension thus constitutes a down-scaled and compressed contrast to the 120 metre high rectangular geometry of the existing hospital. ”Herlev Hospital is a fine example of the functional hospital architecture of the 60’s. However, a lot has changed since then, and we know today that technology only forms part of a good treatment process”, says Partner Lars Steffensen, Henning Larsen Architects. “The hospital of the future should offer a number of additional qualities. It should provide a worthy and sensuous framework for patients, relatives and employees.” An extract from the citation reads: ”The project powerfully unites building design and landscape into an architectural whole providing patients, relatives and staff with the experience that “focus is on the individual”. The project must be emphasised for its high and well-argued ambition level for healing architecture.” ”A human building scale contributes significantly to good patient care. A hospital should have a clear and well-arranged layout, just as the different wards should be easily recognisable. The various spaces should offer distraction and a calm, peaceful atmosphere”, says Partner Lars Steffensen, Henning Larsen Architects. “We have had particular focus on children and their families. The fragility that children represent when having to go to hospital requires special care and attention.” The recreational and healing effect of nature is well-documented. At Herlev Hospital, this knowledge is taken seriously – thus, luxuriant courtyards, green roof gardens and a large, central green heart provide the new hospital with an altogether vibrant and life-affirming atmosphere. According to schedule, the construction of the hospital should start in May 2014, and the extension is expected to be ready for use in October 2017. A later planned phase includes a patient hotel, conference facilities and a research school, among others. www.henninglarsen.com