DILDUSHKA HOS NORMANN?

DILDUSHKA HOS NORMANN?

Den gode idé opstår ikke på kommando! Men hvordan opstår den så?

Netop dette spørgsmål er udgangspunktet for et projekt, hvor et hold på 12 studerende fra Danmarks Designskole er blevet sat til at eksperimentere med ny og gammel teknologi igennem en 10 ugers proces i samarbejde med Designfirmaet Norman Copenhagen, Prototype firmaet Damvig Develop, og MCH – Messecenter Herning.

Resultatet er en blanding af kommercielle og mere konceptuelle produkter såsom Grabbit, en humoristisk opbevaring til vat af Kristina Vildersbøll, og Dildushka, en fusion af babushka og dildo af Helle Grejsen Nissen.

”De studerende er blevet udsat for grov indoktrinering af både CEO´s og kommunikations medarbejdere fra de to firmaer. De er blevet kastet ud på dybt vand i afprøvningen af den nyeste teknologi inden for prototyping hos Damvig Develop, og deres idéer er blevet sat under lup hos Norman Copenhagen. De gode idéer er således opstået i krydsfeltet mellem eksperimentet og samarbejdet, tilsat lidt held og ekspertise”, siger Maria Sparre-Petersen, Underviser – Institut for Produktdesign.

”Vi har taget imod kritik og råd fra virksomhederne og er nu klar til at møde salgskanalerne og slutbrugere i Herning”, siger studerende Gitte Ransborg Svenningsen (Den nyligt afholdte Formland messe i Herning havde besøg af designerne)

”Hver dag kontaktes Poul Madsen og jeg af designere. På kort tid skal vi afkode og falde for designet og beslutte os for, om vi synes, det er et potentielt Normann Copenhagen produkt. Designerens evne til at kommunikere produktet er derfor essentiel. I dette projekt har vi derfor ønsket at fungere som sparringspartnere til de studerende og skubbe til deres forestillinger om, hvad vi som virksomhed kræver, og hvad de kan forvente at møde efter endt studie” siger Jan Andersen, CEO, Normann Copenhagen.

Alle projekter vises hos Normann (østerbrogade 70) 19 – 28 februar.

De deltagende er:

Goosebomps af Catherine Descure

Grabbit af Kristina Vildersbøll

Clockwise af Marion Fortat

Hjerneforskning af Betina Huber

Spisebordslampe 1000001 af Gitte Ransborg Svenningsen

Big Fat Mama af Siri Katherine Rude

Dildushka af Helle Grejsen Nissen

RubberstoP af Sidse Wolf Bodilsen

Dyrefigurer af Katrin Arnadottir

Pimp me up af Josephine Thygesen

www.normann-copenhagen.dk

www.dkds.dk

Om Christoffer Steenbeck

Skriver om design
Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

DILDUSHKA HOS NORMANN? - in english

A good idea does not occur on command! But how does it occur? This question is the starting point for a project where a team of 12 students from Denmark's Design School has been set to experiment with new and old technology through a 10-week process in collaboration with Design Firm Norman Copenhagen, Prototype firm Damvig Develop and MCH - Fairs Herning. The result is a mix of commercial and conceptual products such as Grabbit, a humorous storage of cotton by Kristina Vildersbøll and Dildushka, a fusion of babushka and dildo by Helle Nissen Grejsen. "The students have been victims of serious indoctrination of both CEO's and communications staff from the two companies. They have been plunged into deep water in testing the latest technology in prototyping in Damvig Develop and their ideas have been put under the microscope by Norman Copenhagen. The good ideas are generated in the crossroads between experiment and cooperation, added a little luck and expertise, "says Maria Sparre-Petersen, Lecturer - Department of Product design. "We have accepted criticism and advice from businesses and is now ready to meet sales channels and end users in Herning," says student Gitte Ransborg Svenningsen (the recent trade fair in Herning Formland were visited by the designers) "Every day Poul Madsen and I are contacted by designers. In a short time we need to decode and fall for the design and decide for ourselves whether we think it is a potentially Normann Copenhagen product. The designer's ability to communicate the product is therefore essential. In this project we have wanted to act as sparring partners for the students and push their ideas about what we as a company requires, and what they can expect to meet after study, "says Jan Andersen, CEO, Normann Copenhagen. All projects are shown in Normann (Østerbrogade 70) 19 - 28 February. Participating are: Goosebomps af Catherine Descure Grabbit af Kristina Vildersbøll Clockwise af Marion Fortat Hjerneforskning af Betina Huber Spisebordslampe 1000001 af Gitte Ransborg Svenningsen Big Fat Mama af Siri Katherine Rude Dildushka af Helle Grejsen Nissen RubberstoP af Sidse Wolf Bodilsen Dyrefigurer af Katrin Arnadottir Pimp me up af Josephine Thygesen www.normann-copenhagen.dk www.dkds.dk