CuraVita wins major hospital project

CuraVita wins major hospital project

CuraVita med AART som partner vinder konkurrencen om det nye supersygehus i Gødstrup

Region Midtjylland har udpeget CuraVita som vinder af konkurrencen om det nye supersygehus i Gødstrup, der med en anlægssum på fire mia. kr. bliver et af Danmarks største nybyggerier inden for sundhedssektoren.

Hos CuraVita er begejstringen naturligt nok stor, efter at Region Midtjylland onsdag den 28. september udpegede konsortiet som vinder af den månedlange projektkonkurrence om det nye supersygehus DNV-Gødstrup nord for Herning. Med en anlægssum på fire mia. kr. bliver sygehuset et af Danmarks største nybyggerier inden for sundhedssektoren og sætter således standarden for fremtidens sygehusbyggeri.

”Hospitalet sikrer gennem sin organisering og tilrettelæggelse af processer sammenhængende og sikre patientforløb af høj patientoplevet og faglig kvalitet […] Hospitalet vil som Regionshospital være det foretrukne lærings- og forskningshospital i Danmark, kendetegnet ved at innovation, kvalitetsudvikling, forskning og uddannelse går hånd i hånd med patientbehandlingen,” fremhæver Region Midtjylland om vinderforslaget.

Patienten i centrum

CuraVita består i konkurrencen af Arkitema Architects, NSW Arkitekter & Planlæggere (NO), AART architects, Grontmij, Moe & Brødsgaard, Arup og Hospitalitet (NO), og konsortiet har gennem hele projektforløbet fokuseret på at lave et projekt, der på den ene side tilbyder behandlingsmæssig og driftsmæssig effektivitet i den absolutte topklasse og på den anden side opleves som poetisk og imødekommende af både patienter, pårørende og personale.

For at sikre effektive arbejdsgange skaber vinderforslaget tæt kontakt mellem alle afdelinger og faglige specialer. Patienten har således kort vej til f.eks. billeddiagnostik og ambulant behandling, men generelt er det meningen, at specialisten kommer til patienten i stedet for omvendt. Ved at koncentrere transportvejene skaber vinderforslaget et sygehus, hvor patienten er i centrum, og hvor nærheden til specialerne er med til at sikre en hurtig og præcis diagnose.

Inspireret af landskabet

Forskning viser, at en tæt kontakt til naturen er med til at fremme patienternes helbredelse og personalets trivsel. CuraVita har derfor i høj grad lagt vægt på at styrke kontakten til det vestjyske hedelandskab, der danner inspiration for forslagets egenart og sanselighed med en brug af materialer, der leder tankerne væk fra det traditionelt kliniske sygehus og i retning af en tryg og hjemlig atmosfære.

Kontakten til den store jyske horisont har resulteret i et klart arkitektonisk koncept. Som en naturlig forlængelse af landskabets horisontale linjer er vinderforslaget forankret i en udstrakt base, som indeholder ambulatorier, billeddiagnostik, operationsafsnit og kontorer, mens sengeafdelingerne er placeret ovenpå basen som lette horisontale skiver, der i højere grad henvender sig til den blå himmel over Herning.


Data

CuraVita-samarbejdet blev startet i 2007 og består i denne projektkonkurrence af firmaerne Arkitema Architects K/S, NSW Arkitekter & Planlæggere A/S, AART architects A/S, Grontmij, Moe & Brødsgaard og Hospitalitet. Konsortiet arbejder tværfagligt med hospitalsdesign og forener arkitekt- og ingeniørkompetencer med antropologi, logistik og hospitalsplanlægning. Konsortiet er også prækvalificeret til det nye universitetshospital i Aalborg.

CuraVita har i dette projekt Arup som underrådgiver.

DNV-Gødstrup (Det Nye hospital i Vest) udgør ca. 135.000 m2.

Projektkonkurrencen er udskrevet af Region Midtjylland.

Seks konsortier var prækvalificeret til projektkonkurrencen, hvoraf to konsortier gik til finalen, hvor projekterne skulle testes og raffineres, og CuraVita blev udpeget som vinder.

www.aart.dk

Om Christoffer Steenbeck

Skriver om design
Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

CuraVita wins major hospital project - in english

CuraVita architects wins major hospital project (from the architects) As part of the consortium CuraVita, we have won the project competition for the 135.000 sq.m. hospital entitled DNV-Gødstrup near Herning in Denmark. With a budget of four billion DKR, the hospital is one of the largest development projects within the healthcare sector in Denmark and will thus set the standard for the healthcare architecture of tomorrow. “The hospital is planned efficiently and will ensure an optimal daily workflow thanks to the short distance between the wards and professional specialties. The foyer is beautifully created as a unifying, spatial feature, including courtyards and open areas on both sides,” the jury highlights. In the competition CuraVita consists of our studio as well as Arkitema (DK), NSW Arkitekter & Planlæggere (NO), Grontmij (DK), Moe & Brødsgaard (DK), Hospitalitet (NO) and Arup (NL). Throughout the competition our predominant goal has been to create a visionary hospital that offers therapeutic and operational efficiency in the absolute elite and, at the same time, is perceived as poetic, friendly and accommodating by the patients, the relatives and the staff. www.aart.dk