Counterpoint by Schmidt Hammer lassen

Counterpoint by Schmidt Hammer lassen

”Kontrapunkt” bliver Malmøs nye kulturelle centrum

Schmidt Hammer Lassen Architects har vundet konkurrencen om at tegne et 54.000m2 stort koncert-, kongres- og hotelbyggeri i Malmø, Sverige. I konkurrencen, hvor bl.a. Snøhetta, Baumschlager Eberle og Daniel Libeskind deltog, indgår også udviklingen af 35.000m2 bolig og erhverv. Det er anden gang i 2010, at schmidt hammer lassen architects vinder en markant konkurrence i Sydsverige.

Det nye bygningskompleks bliver placeret i Neptuniparken på Universitetsholmen i Malmø, og fremstår som en klar og let aflæselig komposition af kubiske bygningsvoluminer. Gennem voluminernes indbyrdes hierarki, sammenstød og lette vrid optages retninger og skalaspring fra de omkringliggende bykvarterer, mens bygningsfacadernes homogene udtryk binder kompositionen sammen til en arkitektonisk helhed.

”Intentionen er at skabe et ’byens hus’ hvis arkitektur tager udgangspunkt i Malmøs egne arkitekton iske præmisser og som bidrager til det eksisterende byliv,” siger partner hos schmidt hammer lassen architects Kim Holst Jensen, og han fortsætter, ”I skala, farve- og materialevalg indskriver bygningen sig i konteksten, men har samtidigt et formsprog, som rækker ud i fremtiden.”

Hovedankomsten sker fra nord, hvor der dannes et klassisk loggia-motiv ud mod pladsen foran. Fra syd ankommer man direkte fra promenaden langs kanalen til lobbyen foran den store symfoniske sal. Organisatorisk betragtes de forskellige funktioner som elementer i et lille bysamfund, hvor den store lobby bliver gaden, der flyder igennem hele strukturen og binder alt sammen. Inspireret af middelalderbyens kringlede gader, der typisk organiserer sig omkring pladser og torve, er lobbyen udformet så der opstår samlingssteder, stræder og mindre nicher, hvor man kan tage ophold og nyde udsigten til kanalen og parken.

”Vi sk aber en bygning, som mod omgivelserne har den stramhed, der skal til for at understøtte tanken om en ’by i byen’. Som kontrast skabes, mod parken og kanalen, et udtryk, der fremstår mere opløst, organisk og åbent. Det har været vigtigt for os, at stuetagen er offentlig tilgængelig, således at byens borgere kan passere gennem bygningen, hvad enten de skal til koncert, kongres, på cafe eller blot ønsker at skyde genvej,” siger associeret partner, og leder af schmidt hammer lassen architects’ kontor i København, Kristian Ahlmark.

Indefra vil de tre hovedkomponenter i bygningen – den store symfoni sal, den fleksible sal og kongressalen – fremstå som klart definerede elementer, der gennem deres indbyrdes komposition slår tonen an til husets musikalitet. De tre bygningskroppe vil fremstå som en tredimensionel komposition i fineret træ i varme og rødlige nuancer.

Det nye bygningsværk i Neptuniparken bliver et åbent, ekspressivt og dynamisk hus, som er alsidigt og varieret, både i sin anvendelse og i sin arkitektur. Bygningen tager sit afsæt i den moderne skandinaviske arkitekturtradition, med den klare funktionelle organisation og den åbne tilgængelige grundplan, og skaber et omdrejningspunkt og et vartegn for Malmø, hvor byen, mangfoldigheden og intimiteten er fortolket i et arkitektonisk udtryk.

Fakta:

Bygherre: Skanska Sverige AB

Areal: Koncert, kongres og hotel: 54.000m2
Bolig og ervherv: 35.000m2

Konkurrence: 2010, International grundsalgskonkurrence

Status: Vundet, opførelse 2010-2014

Landskabsarkitekt: SLA

Entreprenør: Skanska Sverige AB

Om Christoffer Steenbeck

Skriver om design
Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Counterpoint by Schmidt Hammer lassen - in english

”Counterpoint” becomes Malmö’s new cultural centre Schmidt Hammer Lassen Architects has won the competition to design a 54,000m2 concert, congress and hotel complex in Malmö, Sweden. The competition, where Snøhetta, Baumschlager Eberle and Daniel Libeskind participated, also included the development of additionally 35,000m2 for housing and commercial use. This is the second competition won by schmidt hammer lassen architects in the southern part of Sweden in 2010. The new building complex is situated on Universitetsholmen in Malmö. The building consists of a composition of cubic volumes that are mutually twisted and given different sizes to meet the directions and building heights of the surrounding city. The facades are designed with a homogeneous expression to make the composition appear as one architectonic sculpture. ”The idea is to create a ‘house of the city’ that incorporates the architectonic expressions of Malmö – a building that will contribute to th e existing urban life,” said partner at schmidt hammer lassen architects Kim Holst Jensen, and he added, “The context has inspired our choice of materials, colours and the various sizes of the building volumes, yet the building design in itself points to the future.” The main entrance is found at the northern part of the building, with a classic loggia-motif facing the plaza in front. From the south you enter the building directly from the promenade that runs along the canal. The different functions in the building are organised like separate elements - as a little city. Here, the lobby becomes the street that runs through the whole ground floor plan and ties everything together. Like the medieval cities, with curved and narrow streets, organised around plazas and squares, the lobby is designed to form small gathering places and recesses where it is possible to stop, sit and enjoy the view to the canal and the park. ”W e have created a building that has a precisely shaped expression towards its surroundings to support the idea of ‘a city in the city’. As a contrast, the part of the building that faces the park and the canal is shaped more openly and organic. It is important for us to keep the ground floor open to the public, and to give the people from the city the possibility to stroll through the building if they are going to a concert, a conference, to the café or just want to make a shortcut,” said associate partner, and head of the Copenhagen office at schmidt hammer lassen architects, Kristian Ahlmark. From the inside, the three volumes that hold the large symphony hall, the flexible hall and the conference hall, will stand as clearly defined elements. The building shapes appear as a three dimensional composition in laminated wood with warm, red colours. The new cultural centre becomes an open, expressive and dynamic building that i s manifold in both its activities and its architecture. The point of departure for the building design is the modern Scandinavian architectural tradition with the clear functional organisation and the accessible and open ground floor lay-out. The building becomes the focal point and a landmark for Malmö - a place where the spirit of the city, the diversity and the intimacy is given an architectonic expression. Facts Client: Skanska Sverige AB Area: Concert, congress and hotel: 54,000m2 Housing and commercial use: 35,000m2 Competition: 2010, International property development competition Status: Won, Completion 2010-2014 Landscape architect: SLA Contractor: Skanska Sverige AB Other collaborators: Akustikon www.shl.dk