Copenhagen Design Week 2011

Copenhagen Design Week 2011

Så er det nu det sker, Copenhagen Design Week starter idag 1 september.

Den 2. internationale designuge i København, Copenhagen Design Week, er klar til at byde internationale arkitekter, designere, virksomhedsledere, forskere og studerende

velkommen til seks dage med konferencer, seminarer, talks, udstillinger og events. Fra

torsdag den 1. september til tirsdag den 6. september kommer store dele af København til at summe af designoplevelser og debatter, der sætter dansk design og designløsninger på dagsordenen under temaet ”Think Human”.

Med temaet ”Think Human” adskiller Copenhagen Design Week sig fra de øvrige internationale designuger. I Danmark har vi en unik tilgang til design og designløsninger, som udlandet kan lære af iforhold til at løse både de nære og globale udfordringer.

Derfor har Copenhagen Design Week 2011 valgt et tema, der reflekterer den humanistiske tradition, som er det tankesæt, der byder politikere, planlæggere, designere og arkitekter at sætte brugeren, individet og mennesket i centrum.

Ugens konferencer og faglige arrangementer stikker dermed dybere ved at sætte fokus på ”Think Human” i forhold til arkitektur, bæredygtighed, designprocesser, materialevalg, produktionsmetoder og ikke mindst sanseoplevelsen hos forbrugeren eller borgeren. Dermed handler Copenhagen Design Week om meget mere end blot at se nyt design i København.

Copenhagen Design Week samler aktiviteter fra verdens største designpris, INDEX:, til faglige arrangementer fra Dansk Design Center (DDC), Danish Design Association (DDA), Dansk Arkitektur Center (DAC), Designmuseum Danmark, Copenhagen Business School, design- og arkitektskolerne osv.

Centrum for ugen bliver en særlig ”Think Human designzone” på Kvæsthusmolen ved Skuespilhuset. Området, der hver sommer huser Ofelia Beach, bygges op med udstillinger, pressecenter, infopoint og rekreative zoner. Her kan man bl.a. opleve udstillinger og arkitektoniske installationer, få eksportrådgivning fra udenrigsministeriets lokale repræsentanter og høre internationale taleres bud på, hvordan den humanistiske tankegang kan gøre en forskel i en verden, der har brug for

forandring.

INDEX: udstiller også på Kvæsthusmolen – med vinderprojekterne fra dette års INDEX: Award, der uddeles ved et stort gallashow i Operaen torsdag den 2. september under overværelse af HKH Kronprins Frederik og HKH Kronprinsesse Mary. Derudover er der mange aktiviteter i resten af byen i form af åbne showrooms. Man kan registrere sig på hjemmesiden, der præsenterer det foreløbige program, og også følge designugen på Facebook, Twitter og LinkedIn.

Copenhagen Design Week er skabt på initiativ af Økonomi- og Erhvervsministeriet og afvikles af Dansk Design Center i samarbejde med en række partnere. Det er en biennale, der første gang blev afholdt i 2009.

www.copenhagendesignweek.com

Om Christoffer Steenbeck

Skriver om design
Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Copenhagen Design Week 2011 - in english

For the second time, Copenhagen Design Week is ready to welcome international architects, designers, heads of companies, researchers and students for six days of conferences, seminars, talks, exhibitions and events. From Thursday 1st September to Tuesday 6th September, much of Copenhagen will be buzzing with design events and debates that will focus on Danish design and design solutions under the theme, “Think Human”. The theme “Think Human” makes Copenhagen Design Week different from the other international design weeks. Denmark has a unique approach to design and design solutions, which other countries can learn from for both local and global challenges. This is why Copenhagen Design Week 2011 has chosen a theme reflecting the humanist tradition that invites politicians, planners, designers and architects to put the user, the individual, and the human being at the centre of their thinking. The week’s conferences and specialist arrangements go deeper by focusing on “Think Human” in relation to architecture, sustainability, design process, choice of materials, production methods, and not least the sensory experience of the consumer or citizen. So Copenhagen Design Week is about much more than just seeing new design in Copenhagen. Copenhagen Design Week brings together activities from the world’s biggest design award, INDEX, to specialist arrangements from the Danish Design Centre (DDC), the Danish Design Association (DDA), the Danish Architecture Centre (DAC), the Danish Design Museum, Copenhagen Business School, design and architecture schools, etc. At the heart of the week will be a special “Think Human” design zone on the pier where Ophelia Beach is open every summer next to the Royal Danish Playhouse. The zone will have exhibitions, a press centre, an information point, and recreation areas. You will be able to see exhibitions and architectural installations, get export advice from the Foreign Ministry’s local representatives, and hear international speakers on how the humanist way of thinking can make a difference in a world that needs change. INDEX will also have an exhibit on the pier – with the winning projects from this year’s INDEX Award, which will be presented in the presence of HRH Crown Prince Frederik and HRH Crown Princess Mary at a big gala show at the Opera house on 2nd September. And there will be many other activities all over the city in the form of open showrooms. You can already register on our website, which shows the provisional programme. You can also follow the design week on Facebook, Twitter and LinkedIn. Copenhagen Design Week was created on the initiative of the Ministry of Economic and Business Affairs and is run by the Danish Design Centre in collaboration with a number of partners. It is a biannual event, held for the first time in 2009. www.copenhagendesignweek.com