Coat House by Sofie Thorning

Coat House by Sofie Thorning

Hvem skulle tro at noget så kedeligt som energirenovering kan gøre et gammelt hus til fremtidens bolig?

Coat House i Kolding er et interessant arkitektonisk bud på, hvordan ældre bygninger kan opdateres til moderne energistandarder. Danmarks eksisterende bygningsmasse udleder ca. 40% af landets samlede mængde CO2, hvilket primært skyldes varmetab fra dårligt isolerede bygninger af ældre årgang. Denne kendsgerning gør energirenovering mindst lige så væsentligt, som det nuværende fokus på bæredygtigt nybyggeri.

Arkitekt Sofie Thorning, Fiberline Composites, isoleringsfirmaet Isover og vinduesproducenten Protec har i samarbejde sat fokus på væsentligheden i at genanvende nedslidte bygninger i lave energiklasser, i stedet for at nedrive dem og samtidig at udviklet et system, der kan anvendes bredt og sikre arkitektonisk kvalitet.

Coat House fremstår som en ny og moderne bolig, men er i virkeligheden et parcelhus fra 1949, bygget af gasbetonsten med en tagbeklædning af skifer og termoruder af ældre årgang. Som en del af husets ombygning udvikledes et energirenoveringssystem, hvor huset blev iklædt en isolerende overfrakke og en ny hud af translucente Fiberline kompositplader. Samtidig blev vinduespartierne udskiftet med rammer af komposit isat trelagsglas, så boligen, der før var placeret i energiklasse F, har reduceret energiforbruget med 80% og er nu i energiklasse A.

Den arkitektoniske tilgang til projektet har været anderledes end almindeligt ombygnings- og renoveringsarbejde, fordi løsningen gerne skulle afspejle vekslingen mellem 2 historiske lag, nemlig det gamle hus indeni og det nye ydre lag. Samtidig ønskede bygherren at udvide huset og for at undgå for mange for mange forskelligartede formsprog, blev det eksisterende hus’ grundform forlænget, så den eksisterende del og tilbygningen blev samlet af den nye facade i én geometrisk form.

Forhåbentlig vil Sofie Thornings Coat House danne mode for en større del af den gamle bygningsmasse, og dermed iklæde dem en ny intelligent overfrakke næste gang der energirenoveres.

Læs mere om:

Design, koncept og hovedtegninger af Arkitekt Sofie Thorning på www.sofiethorning.com

Projektering af Tegnestuen Mejeriet på

www.mejeriet.dk

Facademateriale og frakkekonceptet på

www.fiberline.com

Isoleringskonceptet på

www.isover.dk

Vinduesteknologien på

Om Christoffer Steenbeck

Skriver om design
Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Coat House by Sofie Thorning - in english

You might think that energy renovating an old house would be a boring task, well think again. With a brand new facade on top off the existing facade and roof, you can not only reduce energyloss dramaticallly, but also change the appearance into a house of the future. Coat House in Kolding is an interesting architectural vision of how older buildings can be updated to modern energy standards. Denmark's existing building stock emits approx. 40% of the total amount of CO2, mainly due to heat loss from poorly insulated buildings of older vintage. This fact makes energy renovation at least as important as the current focus on sustainable new constructions. In Collaboration Architect Sophie Thorning, Fiberline Composites, insulation firm Isover and window manufacturer Protec have focused on the significance of reusing and renovation older buildings with poor insulation properties, instead of demolishing them and simultaneously developed a system that can be used widely and ensure architectural quality. Coat House appears as a new and modern residential house, but is in reality a house from 1949, built in gas concrete with a slate roof and old windows. As part of the renovation and rebuild of the house a new facade and insulation system was developed cladding the house in an insulating overcoat and a new skin made of translucent Fiberline composite plates. Simultaneously the window sections was replaced with new triple glass layer windows, so the dwelling that used to be in the energy class F, reduced the energy consumption by 80% and now is energy class A. The architectural approach to the project has been different compared to building a new house. The solution would have to reflect the interchange between 2 historical layers, the old house on the inside and the new outer layer. The developer also wanted to extend the house and to avoid different exterior styles, the existing house was extended so that the new and the existing part were assembled and hidden by the new facade in one geometric shape. Hopefully Coat House will show that energy renovation systems can be a very clever and great looking alternative to building a new house. Read more: Design and key concept by Architect Sophie Thorning www.sofiethorning.com Collaborator www.mejeriet.dk Facade Material www.fiberline.com Insulation concept www.isover.dk Window Technology www.protecwindows.com