City of Westminster College by SHLA

City of Westminster College by SHLA

Danske arkitekter bag nyt college i London.

schmidt hammer lassen architects’ nye flagskibsprojekt City of Westminster College inspirerer til nye former for undervisning og læring. Den 24.000m2 store videregående skole i London, vundet i en arkitektkonkurrence i 2006, har betydeligt flere kvadratmeter åbne læringsrum end typiske uddannelsesinstitutioner i Storbritannien. Desuden stiller skolen de nyeste, mest avancerede faciliteter til rådighed for de studerende og medarbejderne. Bygningens design skaber rum til interaktion, og til at de studerende kan lære af hinanden både formelt og uformelt.

”De forskelligartede og fleksible læringsrum i City of Westminster College er, i samspil med den integrerede teknologi i bygningen, med til at udvikle de studerende og inspirere til nye former for undervisning og læring,” siger stiftende partner hos schmidt hammer lassen architects, Morten Schmidt.

City of Westminster College ligger i hjertet af det centrale London ved Paddington Green på grunden, hvor den tidligere bygning – en utidssvarende og faldefærdig blok fra 1960’erne – var placeret. Den nye bygning er designet indefra og ud, og der er taget højde for de forskellige brugergruppers behov, samtidig med at der er taget hensyn til den bevaringsværdige kontekst. Bygningen fremstår moderne og med et tydeligt skandinavisk præg. Dens simple geometriske former er roteret om et terrasseret atrium, som skaber en samlende og fleksibel, funktionel organisering.

”Etageplanerne rundt om atriet har visuel forbindelse fra én etage til den næste, hvilket gør atriet til det dynamiske centrum og hjertet i skolen,” siger partner hos schmidt hammer lassen architects Kim Holst Jensen, og han fortsætter: ”Det store atrium, der på visse etager strækker sig helt ud til facaden, fremhæver samspillet mellem inde og ude, og tilbyder lyse, åbne og inkluderende rum, som inspirerer til interaktion mellem de studerende.”

For at styrke forholdet til lokalområdet er de fleste offentligt tilgængelige funktioner – såsom et udstillingsområde, en teatersal og en café – placeret i forlængelse af hovedindgangen før de sikrede områder i bygningen. Bygningens farvevalg er inspireret af konteksten og af de skiftende årstider. Interiørets lyse træpaneler danner en kontrast til de rå betonoverflader og understreger det skandinaviske i bygningsdesignet.

Bygningen er designet, så den er bæredygtig, energibesparende og let at vedligeholde, hvilket reducerer levetidsomkostningerne og den samlede CO2-udledning.

Rektor ved City of Westminster College Kieth Cowell udtaler: ”Vi ville skabe et nyt uddannelses-sted med en åben og inkluderende atmosfære – et sted der kunne matche behovene for de forskellige grupper af studerende. Vi er begejstrede over slutresultatet og er stolte over at kunne byde velkommen til et i den grad inspirerende og tidssvarende læringsmiljø.”

Det nye City of Westminster College, der slog dørene op for de studerende den 10. januar 2011, er schmidt hammer lassen architects første færdigbyggede projekt i Storbritannien. Det efterføl-ges snart af biblioteket The Learning Zone – Library and Learning Centre i Sheffield og af Aberdeens Nye Universitetsbibliotek, University of Aberdeen New Library, i Skotland. Begge forventes at stå færdige i løbet af 2011.

Fakta

Arkitekt
schmidt hammer lassen architects

Bygherre
City of Westminster College

Areal
24.000m²

Byggesum
Kr. 604 mio. ekskl. moms

Konkurrence
2006, 1. plads i indbudt international konkurrence

Status
Opført 2008 – 2010

Om Christoffer Steenbeck

Skriver om design
Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

City of Westminster College by SHLA - in english

The new City of Westminster College embraces diversity. The new flagship Campus for City of Westminster College by schmidt hammer lassen architects is designed to support new ways of teaching and learning. The 24,000m2 College, won in a competition in 2006, provides much greater amounts of open learning spaces than typical colleges in the UK and holds state-of-the-art facilities for both students and staff. The building is designed to embrace interaction and diversity and allow students to learn from each other, both formally and informally. “The learning spaces of City of Westminster College are adaptable and flexible so that, in addition to the integrated technology, the students’ development is supported by the diverse architectural spaces of the very building they are in. It is a design which encourages new ways of teaching and learning,” says Founding Partner of schmidt hammer lassen architects, Mr Morten Schmidt. The College is located in the heart of Central London at Paddington Green on the site of its previous building, an inefficient and failing 1960s block. The building has been designed from the inside-out, responding to the needs of the diverse groups who use the College, as well as taking into account the sensitive local context. It appears as a clean-cut, modern building with a distinct Scandinavian heritage. The building’s simple geometric forms rotate around a terraced atrium, creating a unifying yet flexible organisation. “The respective floor plans surrounding the atrium have visual connections from one floor to the other, making the atrium a dynamic centre and the heart of the College,” says Partner at schmidt hammer lassen architects Mr Kim Holst Jensen, and he continues: “The large atrium, which on some floors extends all the way to the façade, enhances the relationship between the inside and the outside. It offers light-filled, open and inclusive spaces which encourage the interaction between students.” To support connectivity with the local community, most public functions – including an exhibition area, a theatre and a café – are located adjacent to the main entrance before the security turnstiles. The choice of colours for the building is inspired by its context and by the change of the seasons, whilst the light timber panels lining the interior form a contrast to the exposed concrete surfaces and underline the Scandinavian design heritage. The building is designed to be sustainable and energy efficient and the overall scheme will have a low maintenance liability, significantly reducing the building’s lifespan costs and carbon footprint. College Principal Keith Cowell says: “We wanted to create a new Campus with an open and inclusive atmosphere – a space that would match the needs of our diverse group of students. We're delighted with the outcome, and proud to be able to welcome people to such a contemporary and inspiring learning environment." The new City of Westminster College which opened to students on the 10th January 2011 is the first completed building by schmidt hammer lassen architects in the UK, soon to be followed by The Learning Zone – Library and Learning Centre in Sheffield and the University of Aberdeen New Library in Scotland both to be completed in 2011. Facts about the project Architect schmidt hammer lassen architects Client City of Westminster College Area 24,000m² Construction Sum £ 70 million excl. VAT (€ 81 million excl. VAT) Competition 2006, 1st prize in restricted international competition Status Construction period 2008 – 2010 www.shl.dk