C.F. Møller wins new prison building

C.F. Møller wins new prison building

Det nye fængsel på Falster med plads til ca. 250 indsatte bliver en spredt, lav bebyggelse, der koncentrerer bygningsmassen omkring centrale fritids- og beskæftigelsesfaciliteter og er bundet sammen af en torveplads og et forløb af gader. Fængslet bliver et bymæssigt miljø, som er i tæt samspil med det omgivende landskab på begge sider af den seks meter høje fængselsmur. For det kompakte, bymæssige greb betyder, at der på indersiden af muren også bliver plads til at anlægge større natur- og dyrkningsområder, til dyrehold og til sportsfaciliteter som en integreret del af landskabet.

Om konceptet for det nye statsfængsel siger Mads Mandrup, der er arkitekt og ansvarlig partner på projektet i Arkitektfirmaet C. F. Møller:

Oplevelser til de indsatte

“Fængslet udgør hele den indsattes verden, og arkitekturen inden for murene er en ekstrem vigtig del af den indsattes oplevelsesunivers. Derfor arbejder det nye fængsel på Falster meget bevidst med et varieret og stimulerende univers af forskellige rumligheder og spændende landskabelige træk – det skulle gerne bidrage til genopbygningen af individet og til at skabe fornyet tillid til fællesskabet og gensidig respekt for det overordnede samfund som helhed.”

Centralt ligger en administrationsbygning, en beskæftigelsesbygning og et kulturhus med bibliotek, religiøse rum, sportstilbud og en butik. Spredt ud herfra i stjerneform er selve fængselsafdelingerne – fire almindelige og én særligt sikret afdeling.

Hver enkelt bygning har sin egen identitet. Overordnet set fremstår komplekset i tegl i en varm, grålig tone. Med til at give variation er fx beskæftigelsesbygningen, som er krystalformet og beklædt med perforerede metalplader i grønne toner, eller kulturhuset, der er rundt og beklædt med glas og omsluttet af grønne lameller.

Dynamisk, stjerneformet fængselsmur

Den seks meter høje, stjerneformede fængselsmur skaber med knæk og skift et dynamisk forløb, der virker mindre afgrænsende, fordi der er fornemmelse af dialog med verden udenfor.

Direktøren for Kriminalforsorgen, William Rentzmann, er glad for udfaldet af konkurrencen:

“Det nye fængsel er et godt bud på fremtidens fængsel. Det har en høj arkitektonisk kvalitet, og det vil gøre det lettere for os at tage hånd om de udfordringer, vi står overfor.”

Også lokalsamfundet glæder sig over det nye byggeri:

“Det glæder mig, at det er lykkedes at få et statsligt byggeri med flere hundrede arbejdspladser til Lolland-Falster. Det er positivt for bosætningen og omsætningen i vores område,” udtaler borgmester i Guldborgsund Kommune John Brædder.

Arkitektfirmaet C. F. Møller har vundet konkurrencen i samarbejde med ingeniørfirmaet Rambøll Danmark og i tæt dialog med Marianne Levinsen Landskab. Desuden har designerne aggebo &henriksen og arbejdsmiljørådgivere fra CRECEA været underrådgivere.

Otte teams deltog i konkurrencen

I alt otte teams deltog i konkurrencen. De andre deltagende arkitektfirmaer var Arkitema, schmidt hammer lassen, Lundgaard & Tranberg, Erik Møller Arkitekter, PLH Arkitekter, et team med Kjær & Richter og aart samt et team med Henning Larsen Architects og Friis & Moltke,

Konkurrenceforslagene er blevet bedømt af en komité, der foruden en række fagdommere bestod af repræsentanter fra Guldborgsund Kommune, Institut for Menneskerettigheder, Slots- og Ejendomsstyrelsen samt Kriminalforsorgen.

Det nye statsfængsel på Falster er en del af en langsigtet plan, der skal udskifte Kriminalforsorgens aldrende og utidssvarende bygningsmasse. Det er hensigten at lukke Statsfængslet i Vridsløselille fra 1859, når det nye fængsel er taget i brug omkring årsskiftet 2015/2016.

Vinderforslaget kan ses på det lokale Nørre Alslev Bibliotek i december. I det nye år bliver alle konkurrenceforslagene udstillet hos Akademisk Arkitektforening, København.

Om Christoffer Steenbeck

Skriver om design
Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

C.F. Møller wins new prison building - in english

C. F. Møller Architects has won the competition to build a new, closed state prison on the island of Falster. The new state prison for approximately 250 inmates is designed as a low, urban structure, centred round the various leisure and working facilities, which are connected via several streets and a central square.The design creates an urban environment, interacting with the landscape on both sides of the six-metre tall perimeter wall. For this compact, urban structure means that there is also left space for natural and cultivated areas, areas for animal husbandry and for the integration of sports facilities in the landscape within the perimeter wall. Mads Mandrup, who is architect and partner in C. F. Møller and responsible for this project, states: Varied and stimulating environment "The inmates spend all their waken hours in the prison environment, and the architecture within the prison walls is therefore an extremely important part of their lives and experiential universe. That is why we have deliberately created a very varied and stimulating environment of different spaces and landscape features - hopefully this will contribute to the resocialization of the individual and to create renewed confidence in the community and mutual respect for society as a whole." In the centre are an administration building, an occupation building and a cultural centre with library, religious worship room, sports facilities and a shop. Radiating outwards from here are the prison blocks - four ordinary block wings and one high security block wing. Each individual building in the total complex has its own identity. Overall, the complex is in a warm, grey shade of brick. Variation is provided by, amongst other things, the occupation building, which is crystal-shaped and faced with perforated metal plates in green shades, and the cultural centre, which is round, covered with glass and ringed by green slats. Dynamic, star-shaped perimeter With its corners and variations, the six-metre tall, star-shaped perimeter wall creates a dynamic sequence which gives a less restrictive appearance by providing a sense of dialogue with the outside world. C. F. Møller Architects has won the competition in collaboration with the engineering company Rambøll Denmark and in close dialogue with Marianne Levinsen Landscape, furthermore the design company aggebo&henriksen and the working environment consultants company CRECEA have contributed. Eight teams participated Eight teams were prequalified for the competition. The other architectural companies participating were Arkitema, schmidt hammer lassen, Lundgaard & Tranberg, Erik Møller Arkitekter, PLH Arkitekter, a team of both Kjær & Richter and aart and a team of Henning Larsen Architects and Friis & Moltke, The jury consisted of a number of expert judges, representatives of the Muncipality of Guldborgsund, representatives of the Danish Institute for Human Rights, the Danish Palaces and Properties Agency, and the Danish Prison and Probation Service. The new state prison on Falster is part of a long term plan to replace the old and outdated buildings of the Danish Prison and Probation Service. The plan is to close the state prison in Vridsløselille, dating back to 1859, when the new state prison is in use around the turn of 2015/2016. www.cfmoller.dk