C.F. MØLLER I BOTANISK HAVE

C.F. MØLLER I BOTANISK HAVE

Arkitektfirmaet C. F. Møller vinder i samarbejde med Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma konkurrencen om et nyt væksthus i Århus Botaniske Have.

Bæredygtigt design, nye materialer og avanceret computerteknologi har skabt væksthusets organiske form. Det eksisterende snegleformede væksthus i Botanisk Have i Århus udgør et nationalt ikon inden for væksthusarkitektur. Det er opført i 1969 af Arkitektfirmaet C. F. Møller og er tilpasset omgivelserne. Det har derfor været vigtigt tage hensyn til de eksisterende arkitektoniske værdier i udformningen af det nye væksthus.

“Væksthuset er i dag en fuldendt bygning, som ikke står og råber på en tilbygning. Konkurrencen lagde op til et selvstændigt og markant nyt palmehus, men det har været centralt for os at sikre, at den nye bygning fungerer i samspil med den gamle, så en plus en bliver mere end to”, siger arkitekt og partner i Arkitektfirmaet C. F. Møller Tom Danielsen.

Den organiske form og den store volumen, hvor publikum på gangbroer kan gå på opdagelse i trækronerne, iscenesætter botanikken og rejsen gennem klimazonerne på en måde, der gør det nye væksthus i Århus til en fremtidig attraktion i europæisk klasse inden for væksthusarkitektur.

Energidesign

Det nye væksthus’ form er baseret på energirigtige løsninger og viden om materialer, indeklima og teknologi.

“Det nye palmehus er formgivet, så det bruger færrest mulige ressourcer, og dette tilsammen med fremtidens materialer giver mulighed for, at arkitekturen kan udtrykke sig i et nyt formsprog. Væksthusets komplekse og spektakulære form udspringer af energidesign”, fortæller arkitekt og partner i Arkitektfirmaet C. F. Møller Tom Danielsen.

Arkitekter og ingeniører har ved hjælp af beregningsprogrammer optimeret sig frem til bygningens konstruktion, så form og energiforbrug spiller bedst muligt sammen, og sollyset fanges optimalt. Den kuplede form og husets drejning i forhold til verdenshjørnerne er blevet til, fordi netop denne struktur giver den mindste overflade parret med det største volumen, mest muligt solindfald om vinteren og mindst muligt solindfald om sommeren.

Bæredygtige teknologier

Kuplen i det nye palmehus er lavet af luftpuder i EFTE – et unikt transparent foliemateriale, som absorberer solens varme og reducerer varmetab. EFTE er ligeså lysgennemtrængeligt som almindelige ruder, men isolerer som en termorude og er desuden meget billigt, meget let og kan fremstilles af genbrugsmaterialer.

Verdens største bygning opført i EFTE er Beijings Olympiske svømmehal The Watercube.

Andre eksempler på bæredygtige teknologier i det nye væksthus er varmepumpeanlæg for genindvinding af varme, regnvandstanke, solvarmepaneler og intelligent lysstyring.

Botanisk formidlingscenter

Det samlede projekt omfatter en gennemgribende restaurering af det gamle Væksthus hvor palmehuset omdannes til et nyt botanisk formidlingscenter rettet mod den brede offentlighed, samtidig med at anlægget udvides med det nye tropiske væksthus. Projektet forventes færdigt i 2012.

Projektøkonomien er på 65 mio. kr., hvoraf Universitets- og Bygningsstyrelsen bidrager med 29 mio. kr., Århus Kommune med 12 mio. kr. og Realdania med 24.

Om Christoffer Steenbeck

Skriver om design
Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

C.F. MØLLER I BOTANISK HAVE - in english

C. F. Møller Architects, in co-operation with Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma, has won the architectural competition for a new hothouse in Aarhus Botanic Garden. Sustainable design, new materials and advanced computer technology went into the creation of the hothouse's organic form.The snail-shaped hothouse in the Botanic Garden in Aarhus is a national icon in hothouse architecture. It was designed in 1969 by C. F. Møller Architects, and is well adapted to its surroundings. Accordingly, it was important to bear the existing architectural values in mind when designing the new hothouse. "The competition sought an independent and distinctive new palm house, but it was essential for us to ensure that the new building would function well in interplay with the old one," says Tom Danielsen, architect and partner with C. F. Møller Architects. The organic form and the large volume, in which the public can go exploring among the tree-tops, present botany and a journey through the different climate zones in a way which will make the new hothouse in Aarhus a future attraction in a pan-European class in hothouse architecture. Energy design The design of the new hothouse is based on energy-conserving design solutions and on a knowledge of materials, indoor climate and technology. Using advanced calculations, the architects and engineers have optimised their way to the building's structure, ensuring that its form and energy consumption interact in the best possible manner and make optimal use of sunlight. The domed shape and the building's orientation in relation to the points of the compass have been chosen because this precise format gives the smallest surface area coupled with the largest volume, as well as the best possible sunlight incidence in winter, and the least possible in summer. Botanical knowledge centre The total project also includes a comprehensive restoration of the old hothouse, in which the palm house will become a new botanical knowledge centre aimed at the general public, at the same time as the complex is extended with the new tropical hothouse. The project is expected to be completed in 2012 www.cfmoller.dk