BIG wins the Stockholmsporten

BIG wins the Stockholmsporten

BIG VINDER KONKURRENCEN OM STOCKHOLMSPORTEN

BIG + Grontmij + Spacescape er vinderholdet bag masterplan-konkurrencen om Stockholmsporten, der skal skabe en smuk og indbydende ankomst til Stockholm ved den kommende super-motorvej 15 km nord for hovedstaden.

Konkurrencens hovedformål er at finde det bedste forslag til den landskabelige bearbejdning af området omkring vejarealerne ved Stockholmsporten, hvor de europæiske motorveje E14 og E4 snart flettes sammen til Sveriges hidtil største infrastrukturprojekt. En kunstnerisk og arkitektonisk bearbejdning af landskabet skal binde den ny trafiksituation sammen med byen og give en smuk og indbydende ankomst til Stockholm. BIG blev udvalgt som vinder af den inviterede konkurrence blandt forslag fra norske Snøhetta, den danske Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue og svenske Erik Giudice Arkitekter.

”Forslagets landskabelige skålform er en genial løsning, som spiller sammen med infrastrukturens geometri og skaber en bymæssig sammenhæng der binder de forskellige områder sammen. På elegant vis skabes der muligheder for at tilføre området både rekreative kvaliteter og erhverv som vil gavne beboerne.” Fra dommerbetænkningen, Stockholmsporten.

Den kommende sammenfletning af motorvejene skaber en fysisk og visuel barriere ved at opdele området i fire kvarterer på i alt 580 000 m2. BIGs forslag Energidalen forbinder disse på en uhierarkisk og demokratisk måde gennem en kontinuerlig cirkulær cykel- og gangsti. Langs stien vil offentligt tilgængelige bygninger og faciliteter som shopping- og sportscenter, en hammam og moské tiltrække besøgende fra nær og fjern. Stien omringer Energidalen, der som en vifte af park af skove, vådområder, græsplæner og kuperet terræn skaber en mangfoldig og spændende oplevelse for de besøgende.

“Energidalen er en krydsning mellem urbanisme, landskab, arkitektur, kunst og infrastruktur i ét nyt kvarter. Ved at udnytte den massive investering i tunneller og motorveje og den omfattende udgravning i en menneske-skabt dal, er vores forslag en hybrid af logistisk, økonomisk, miljømæssig og social infrastruktur.” Bjarke Ingels, Stifter & Partner, BIG.

Det kommende område skal fungere som en hovedindfaldsvej og byport til Stockholm. Her vil en reflekterende sfære svæve over landskabet og spejle byen som den er, mens bilisterne får en 180 graders udsigt over området på vej ind og ud af Stockholm. 30 % af sfæren er dækket af solvendt fotovoltaisk film og producerer hermed tilstrækkelig energi til at svæve, samt forsyne 235 huse i nærområdet med elektricitet. Den svævende sfære er et foranderligt pejlemærke, som markerer ankomsten til byen og reflekterer de skiftende årstider og bylivet, der tager form omkring den.

”Traditionelt skærer motorveje de omkringliggende områder op i isolerede kvarterer – i gode sider og dårlige sider. Vores største udfordring var i et landskabeligt greb at genforene de fire kvarterer omkring sammenfletningen.” Jakob Lange, Partner-in-Charge, Stockholmsporten, BIG.

STOCKHOLMSPORTEN INFORMATION

Navn Stockholmsporten

Program Masterplan, Landskab

Type Inviteret konkurrence

Størrelse 580.000 m2

Bygherre City of Stockholm, Swedish Transport Administration

Samarbejde Grontmij, Spacescape

Beliggenhed Stockholm, Sweden

Status 1. Pris

www.BIG.dk

Om Christoffer Steenbeck

Skriver om design
Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

BIG wins the Stockholmsporten - in english

BIG WINS THE STOCKHOLMSPORTEN MASTER PLAN BIG + Grontmij + Spacescape are the winning team for the Stockholmsporten master plan competition to design an inviting new entrance portal into Stockholm at the intersection of a newly planned super‐junction. The planned Hjulsta Intersection 15 km north of Stockholm where two European highways the E18 and E4 bypasses converge into a three level intersection, amounts to the largest infrastructure project in Sweden, required due to the growth and development of the capital. The Stockholmsporten competition seeks to define the Hjulsta intersection through sculpting the surrounding landscape and framing the automotive scale of the intersection. Additionally the proposal connects the adjacent Järvafältet recreation area through a continuous promenade to the distinctive natural and heritage‐laden environment and adds new qualities to the site. BIG was selected as the winner of the invited competition among proposals from Norwegian Snøhetta, Danish landscape architect Kristine Jensen and Swedish Erik Giudice Architects. ”The magnificent bowl shape of this proposal is an ingenious solution which interacts with the geometry of the intersection while at the same time creating an urban context linking together the different areas surrounding the site. Possibilities of adding qualities and activities to the place which will benefit residents are very elegantly added.” Jury Report, Stockholmsporten. Prior to this competition, the intersecting roads would create physical and visual barriers between the surrounding neighborhoods and divide them into four areas totaling 580.000 m2. BIG’s proposal, the Energy Valley, re‐connects these in an un‐hierarchical and democratic way through a continuous circular bike and pedestrian loop aligned with public buildings and functions, including a shopping‐ and sports centre, a hammam and a mosque which will attract visitors from Stockholm and its suburbs. By introducing natural environments of differing characters within the loop, an Energy Valley in the center turns into a pie shaped park of pine‐and oak forests, wetlands, grass lawns and hilly terrain which create a diverse experience when moving in or around the landscape. The surrounding neighborhoods have room to grow, thus expanding infrastructure and developments up to the ridge of the new valley. “The Energy Valley is a cross‐over between urbanism, landscape, architecture, art and infrastructure into a new neighborhood of Stockholm. Harnessing the momentum of the massive investment in tunnels and highways and putting the excess excavation to use as a man‐made valley, we create an interdisciplinary hybrid of logistic, economic, environmental and social infrastructure.” Bjarke Ingels, Founder & Partner, BIG. The site has a great potential in serving as a new entryway into Stockholm. This point is turned into a reflective, self‐sustaining hovering sphere mirroring Stockholm as it is, new and old, creating a 180 degree view of the area for the drivers on their way in or out of the city. 30% of the sphere’s surface is covered with Photovoltaic film that faces the sun and produces enough energy to keep it floating while supplying 235 houses in the neighborhood with electricity. The Stockholm Sphere is an ever changing icon that marks an entry point to the city and reflects the passing seasons and the evolving urban life beneath it. “Traditionally highways split adjacent areas into disconnected neighborhoods – a good side and a bad side. Our biggest challenge was how to create the maximum benefit by connecting the four parts cut by the intersecting highways. The intersection is thus tamed by the connecting link that circumscribes it.” Jakob Lange, Partner‐in‐ Charge, Stockholmsporten, BIG. STOCKHOLMSPORTEN INFORMATION Name: Stockholmsporten Program: Master plan, Landscape Type: Prequalified Competition Size: 580.000 m2 Client: City of Stockholm, Swedish Transport Administration Collaborators: Grontmij, Spacescape Location: Stockholm, Sweden Status: 1st prize / In progress www.big.dk