BIG wins national gallery in Greenland

BIG wins national gallery in Greenland

BIG VINDER KONKURRENCEN OM GRØNLANDS NATIONALGALLERI FOR KUNST

BIG + TNT Nuuk + Rambøll Nuuk + Arkitekti er kåret som vinderholdet af den indbudte arkitektkonkurrence om Grønlands Nationalgalleri for Kunst i hovedstaden Nuuk, blandt i alt seks nordiske designforslag.

Det kommende nationalgalleri vil være et markant kulturelt samlingspunkt og arkitektonisk vartegn for Grønlands befolkning, beliggende på en unik klippegrund ud til Godthåbsfjorden i Nuuk. Galleriet på 3000m2 vil danne rammerne for Grønlands historiske værker og samtidskunst, samt værker fra andre arktiske lande og Norden. Det vindende forslag blev udvalgt af en enig museumsbestyrelse, blandt inviterede forslag fra i alt 6 nordiske lande, herunder norske Snøhetta, finske Heikkinen‐Komonen, islandske Studio Granda og grønlandske Tegnestuen Nuuk.

“Bestyrelsen har et klart mål: at arbejde for oprettelsen af en internationalt orienteret institution med et højt fagligt niveau som kan fremme Grønlands kunst og kunstnere ude i verden og være med til at styrke det moderne Grønlands identitet. Drømmen er et Nationalgalleri, hvor historiske værker i grønlandsk kunst og den grønlandske samtidskunst kan samles under et tag og mødes med kunsten i andre arktiske lande, Norden og den øvrige omverden. Drømmen er et hus, der pirrer vores nysgerrighed, et hus der kan begejstre, vække undren ‐ et hus til eftertanke. Og drømmen er et hus, hvor alle har lyst til at komme. Med en så prominent tegnestue som BIG bag projektet er jeg sikker på, at vores chancer for at opfylde drømmen om værdige rammer for kunsten er øget”, Tuusi Josef Motzfeldt, Bestyrelsesformand, Grønlands Nationalgalleri for Kunst.

Grønlands Nationalgalleri for Kunst er udtænkt som en ren abstrakt form, der følger grundens naturlige landskab og danner en smeltet cirkel langs den skrånende fjord, med associationer til isbræer og snefaners geometriske forenkling af forrevne klipper. Det skrånende cirkelslag danner en beskyttende ring om en skulpturgård, som er galleriets centrale omdrejningspunkt for besøgende, personale og udstilling – her fusioneres kultur og natur, inde og ude.

”Den danske funktionalistiske arkitektur i Nuuk har karakter af firkantede kasser, som ignorerer landskabets særlige karakter og vi foreslår derfor et Nationalgalleri som både fysisk og visuelt eksisterer i harmoni med den dramatiske natur, på samme måde som livet på Grønland i høj grad foregår i symbiose med naturen og på elementernes præmisser. Vi har skabt en enkel funktionel og symbolsk form, hvor den rene cirkel tilføres egenskaber af den lokale topografi og danner en unik hybrid i mødet mellem den abstrakte form og det konkrete sted”, Bjarke Ingels, Stifter & Partner, BIG.

Skråningen åbner skulpturgården op mod byen såvel som udsigten, så både gårdhave og museumsfunktioner får en poetisk indrammet udsigt over det flotte landskab. En rå ydre facade i hvid beton vil patinere over tid og tage karakter efter vind og vejr. Omvendt vil cirkelslagets indre glasfacade udgøre en enkel og forfinet indramning af den rå natur og den enestående udsigt.

”Vi foreslår et bygningsværk som med sin enkle råhed og harmoni med landskabet kan stå som et symbol på et nutidigt uafhængigt Grønlandsk kunstnerisk og arkitektonisk udtryk”, Andreas Klok Pedersen, Partner & Design Direktør, BIG.

Nationalgalleriets cirkulære form muliggør en fleksibel inddeling af udstillingen i forskellige gallerier og rumstørrelser. Samtidig sikrer cirkelslaget, den varierende tagform og loftshøjde, at der skabes klare karakterfulde rammer for kunsten. Publikummets adgang til udstillingen sker gennem forpladsen til museet, der ved et simpelt løft i facaden skaber et overdækket indgangsparti med udsyn til både gårdhaven og horisonten. I foyeren mødes besøgende af et 180 grader panoramaudsyn over havet, samt adgang til billettering, garderobe, museumsbutik og café. Fra foyeren er ligeledes udgang til skulpturhaven, der i en kaskade af terrasser følger det kuperede landskab mod vandet. Grønlands Nationalgalleri for Kunst vil tiltrække by og byliv ned til havnefronten som holdes rå og udomesticeret. Området er forbundet af en sti, der udvider og trækker sig sammen alt efter terrænets skiftende hældning og følger ligesom galleriet det naturlige landskab. Borgere og besøgende som går tur langs fjorden vil kunne nyde Nationalgalleriets klare form, som en stor skulptur i sig selv eller et stykke land‐art.

”Grønlands Nationalgalleri danner et kulturelt, socialt, politisk og arkitektonisk omdrejningspunkt i Nuuk og i Grønland, som samler nationens borgere omkring et indbydende samlingssted – og samtidig åbner sig mod byen og verden via sin perfekte cirkulære geometri og sin konkrete føjelige form”, Bjarke Ingels, Stifter & Partner, BIG.

PROJEKT: Grønlands Nationalgalleri

BYGHERRE: Nunatta Eqqumiitsulianik Saqqummersitsivia

STØRRELSE: 3000 m2

BELIGGENHED: Nuuk, Grønland

SAMARBEJDE: TNT Nuuk, Rambøll Nuuk, Arkitekti, MIR, Glessner Group

PARTNER IN CHARGE: Bjarke Ingels, Andreas Pedersen

PROJEKTLEDER: Jakob Henke

TEAM: Daniel Selensky, Ji‐young Yoon, Gül Ertekin, Aleksander Tokarz, Alessio Zenaro, Johan Cool

Nicklas Antoni Rasch

Om Christoffer Steenbeck

Skriver om design
Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

BIG wins national gallery in Greenland - in english

BIG WINS THE COMPETITION TO DESIGN GREENLAND’S NEW NATIONAL GALLERY BIG + TNT Nuuk + Ramboll Nuuk + Arkitekti is the winning team to design the new National Gallery of Greenland in the country’s capital Nuuk, among invited proposals totaling 6 Nordic architects. Located on a steep slope overlooking the most beautiful of Greenland’s fjords, the 3000 m2 National Gallery will serve as a cultural and architectural icon for the people of Greenland. The new museum will combine historical and contemporary art of the country in one dynamic institution The winning proposal was selected by a unanimous museum board among 6 proposals, including Norwegian Snøhetta, Finnish Heikkinen‐Komonen, Islandic Studio Granda and Greenlandic Tegnestuen Nuuk. “The Board has a clear vision: to work for the establishment of an internationally oriented highly professional institution that communicates the continuous project of documenting and developing the Greenlandic national identity through art and culture. Our dream is a national gallery where historic and contemporary art meets circumpolar pieces, Nordic and world art in general. Our dream is an institution that stimulates our curiosity, awake our excitement with its thought‐provoking design and where we all feel at home. Selecting a prominent architect as BIG, I am sure that our chances of realizing that dream are good”, Tuusi Josef Motzfeldt, Greenland’s National Gallery of Art. As a projection of a geometrically perfect circle on to the steep slope, the new gallery is conceived as a courtyard building that combines a pure geometrical layout with a sensitive adaption to the landscape. The three‐dimensional imprint of the landscape creates a protective ring around the museum’s focal point, the sculpture garden where visitors, personnel, exhibition merge with culture and nature, inside and outside. “The Danish functionalistic architecture in Nuuk is typically square boxes which ignore the unique nature of Greenland. We therefore propose a national gallery which is both physically and visually in harmony with the dramatic nature, just like life in Greenland is a symbiosis of the nature. We have created a simple, functional and symbolic shape, where the perfect circle is supplied by the local topography which creates a unique hybrid between the abstract shape and the specific location”, Bjarke Ingels, Founder and Partner, BIG. The slope opens up the sculpture garden towards the city and the view, framing both the sculpture garden and museum functions. A rough looking external façade of white concrete will patina over time and adjust to the local weather, while the circular inner glass façade will consist of a simple and refined frame which contrasts the rough nature and compliments the beautiful view. ” The building will with its simplistic coarseness and harmony with the landscape become a symbol of the current independent Greenlandic artistic and architectural expression.”, Andreas Klok Pedersen, Partner & Project Leader, BIG. The circular shape of the gallery enables a flexible division of the exhibition into different shapes and sizes, creating a unique framework for the museum’s art. Visitor access to the exhibition happens through a covered opening created by a slight lift in the façade into a lobby with a 180 degree panorama view towards the sculpture garden and the fjord as well as access to the common museum functions, including ticket counters, wardrobe, boutique and a café. The new gallery will create more activity at the waterfront by attracting the whole area is interconnected by a path which like the museum, forms after the shifting inclinations of the terrain. The locals and visitors will be able to admire the clear shape of the gallery which appears as a sculpture or a piece of land‐art. “Greenland National Gallery for Art will play a significant role for the citizens of Greenland and the inhabitants of Nuuk as a cultural, social, political, urban and architectural focal point that opens towards the city and the world through its perfect circular geometry and shape”, Bjarke Ingels, Stifter & Partner, BIG. GREENLANDS NATIONAL GALLERY OF ART PROJECT: Greenland National Gallery CLIENT: Nunatta Eqqumiitsulianik Saqqummersitsivia SIZE: 3000 m2 LOCATION: Nuuk, Greenland COLLABORATION: TNT Nuuk, Rambøll Nuuk, Arkitekti, MIR, Glessner Group PARTNER IN CHARGE: Bjarke Ingels, Andreas Pedersen PROJECT LEADER: Jakob Henke TEAM: Daniel Selensky, Ji –young Yoon, Gul Ertekin, Aleksander Tokarz, Alessio Zenaro, Johan Cool, Nicklas Antoni Rasch www.big.dk