BIG wins in Finland

BIG wins in Finland

BIG VINDER DEN INTERNATIONALE KONKURRENCE E2 (ECOLOGY + ECONOMY) I FINLAND

BIG (DK) + Pirmin Jung (CH) + AOA Anttinen Oiva Architects Ltd (FI) + Vahanen Engineers (FI) + Stora Enso (FI) er vinderholdet bag designet af et nyt byggesystem til træhuse, der skal opføres som et pilotprojekt i Kouvola, Finland.

For at imødekomme den stadig stigende miljø- og ressourcebevidsthed i den finske byggesektor, er målet med E2 konkurrencen at finde en konceptuel arkitektonisk løsning til præfabrikerede etagehuse af træ. Træhusbyggeriet i Kouvola, Finland på 15 000 m2 skal tjene som et eksempel på bæredygtige, fleksible og lokalt tilpasningsdygtige etageboliger. BIGs forslag, PUU-BO har fået en delt førsteplads i den inviterede konkurrence blandt i alt 26 internationale forslag, herunder den østrigske specialist i trækonstruktioner Hermann Kaufmann og træproducenten Finnforest.

”PUU-BO var det eneste forslag der adresserede den egentlige ambition for E2 konkurrencen: At fokusere på omgivelserne og især uderummene mellem husene som potentiale for bæredygtig udvikling.” Fra dommerbetænkningen E2 (Ecology + Economy).

Træ har mange positive egenskaber, og er både et CO2-neutralt og genanvendeligt byggemateriale. Etagebyggerier med bærende konstruktioner af træ udgør dog stadig en lille del af Finlands byggeindustri, som er kendt for deres træproduktion. BIGs PUU-BO system til præfabrikerede trækonstruktioner er en omfattende, fleksibel og materialemæssigt effektiv løsning. Systemet kan tilpasses flere bygningstypologier og åbner dermed op for anvendelse af trækonstruktioner i mere og andet end boliger.

”BIGs udgangspunkt var at designe et system der kan anvendes bredt i byggeindustrien. Frem for at udvikle et system som er baseret på nuværende krav og kriterier, har vi designet et system, der er så fleksibelt at det kan anvendes til flere forskellige typologier og funktioner, samt imødekomme de stigende miljømæssige krav nu og i fremtiden”, Thomas Christoffersen, Partner, BIG.

En grund med udsigt til grønne arealer og en flod der løber igennem Kouvola er udvalgt særligt til pilot-projektet. PUU-BOs volumen er blevet tilpasset fra begge sider for at integrere park og parkering. Huset følger landskabet, hvorigennem der skabes semi-private områder med direkte forbindelse til parken. Etager med de bedste udsigter har flest boliger, og tillader adgang til taget, mens boligkompleksets nederste etager tillader adgang direkte til private haver på begge sider af huset.

”Le Corbusier’s DOM-INO system blev udviklet til at industrialisere byggeriet med nye byggemetoder i beton, og forbedre leveforholdene for masserne. Årtier senere er boligbyggeri i beton blevet synonymt med kedelige kasser. Ved at kombinere den mest avancerede byggeteknologi med trækonstruktioner, skaber PUU-BO både uendelige variationsmuligheder og genanvendlighed.” Bjarke Ingels, Stifter og Partner, BIG.

BIGs forslag kombinerer forskellige boligtypologier – fra et 8-etagers boligbyggeri til rækkehuse med delte gårdhaver. En sti langs begge sider af bygningen forbinder de private haver med parkering og park. Stien smelter ind i områdets eksisterende stisystem og integrerer bygningen med floden, byen og parken. Sport- og legepladser, samt en lokal sauna ved floden er strategisk placeret for at skabe liv på grunden. Alle aktiviteter vil være tilgængelige for PUU-BOs beboere såvel som Kouvolas indbyggere.

E2 INFORMATION

NAVN: E2 Ecology and Economy

PROGRAM: Boligbyggeri

TYPE: Inviteret konkurrence

STØRRELSE: 15,000m2, 8-etager

BYGHERRE: Kouvola, Finland; Sitra – Finnish Innovation Fund

SAMARBEJDE: AOA, Pirmin Jung Holzbauingenieur, Vahanen, Stora Enso

BELIGGENHED: Kouvola, Finland

Partner in Charge: Bjarke Ingels, Thomas Christoffersen

Projektleder: Brian Yang

Team: Krista Meskanen, Jelena Vucic, Alina Tamosiunaite, Alessandro Ronfini, Cecilia Ho, Elisha Nathoo, Sunming Lee, Long Zhuo, Mads Bjorn Christiansen

Om Christoffer Steenbeck

Skriver om design
Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

BIG wins in Finland - in english

BIG WINS THE INTERNATIONAL E2 (ECOLOGY + ECONOMY) TIMBER COMPETITION IN FINLAND BIG (DK) + Pirmin Jung Engineers for Wood Constructions (CH) + AOA Anttinen Oiva Architects Ltd (FI) + Vahanen Engineers (FI) + Stora Enso (FI) is the winning team to design a prototype wooden construction system for a pilot project in Kouvola, Finland that will serve as a showcase for the sustainable use of timber construction worldwide. To meet the increasingly stringent environmental requirements of Finnish industrialized construction, the E2 Ecology & Economy timber development competition aims to find a conceptual design solution for large-scale production of wooden multi-story buildings. A 15.000 m2 prefabricated wooden development in Kouvola, Finland will serve as a showcase for replicable and locally adaptable cost- and energy efficient housing. BIG’s proposal PUU-BO is today announced as one of two winning entries of the two-staged invited competition totaling 26 international proposals. “PUU-BO was the only proposal to truly acknowledge the aspiration of the E2 Competition: to look at the surroundings of the buildings and the spaces in between as potential opportunities for green development”, Jury, E2 (Ecology + Economy). Wood as construction material brings a double benefit: remarkably reduced emissions in its production and fabrication and improved energy efficiency of the buildings where it is used. Currently, only a fragment of multi-story buildings utilize timber construction in Finland, a country known for its timber production. BIG’s PUU-BO is a comprehensive prefab solution designed to be both extremely flexible and materially efficient. PUU-BO’s conception as a system based on best practices and not predefined standard elements, gives it an embodied intelligence and ensures its viability for the future. The system’s easy adaptability to a variety of building typologies and uses, opens up new possibilities for prefabricated wood systems beyond the residential market - the very same elements in the residential pilot project could be used in an office building or even a wood skyscraper with no loss in material efficiency. “BIG’s point of direction was to design an innovative system that can fit any built environment for any type of use. Rather than developing a system based on current market demands, we wanted to make a system so flexible it can embrace as many building typologies and functionalities as possible. Instead of making the most carbon neutral system at present; we develop a system that evolves into the future. This way the system respects the ever increasing key drivers for sustainability while being competitive with other building systems”, Thomas Christoffersen, Partner-in-Charge, BIG. A site with generous views towards public green areas and the city’s river has been specifically selected for this pilot project by the city of Kouvola. The location allows the volume of the proposed building to push from one side to the other side to integrate the park and parking along the development. BIG’s proposal follows the contours of the landscape creating semi-private pockets directly connected to the park while the height of the building is manipulated to peak towards the open areas. The pockets are surrounded by lower housing creating an intimate space where all units are connected to the ground. The areas with the best views have the most floors and the most apartments while all roofs are partially accessed by the penthouse apartments and all units at ground floor have access to private gardens to both sides. “Le Corbusier’s DOMI-NO system was developed to industrialize construction with the new technologies of concrete structures, and improve living conditions for the many. Decades later concrete housing has become synonymous with boxy and boring. By crossbreeding state of the art building technology and wood construction PUU-BO provides endless variability with infinite renewability” Bjarke Ingels, Founder and Partner, BIG. BIG’s E2 proposal combines a variety of housing typologies – from 8-story apartment buildings to low townhouses with a shared courtyard space. Along both sides of the building a pedestrian path connects the private gardens to parking and park. The path blends with the existing network, integrating the building with the park, river and city. Playgrounds, sports fields, and a community sauna in the river are strategically placed in order to activate the site. All activities are available to both the PUU-BO inhabitants as well as the citizens of Kouvola. www.big.dk