BIG I ASTANA

BIG I ASTANA

BIG vinder konkurrence om Kazakhstans nye Nationalbibliotek

BIG er kåret som vinder af den åbne internationale konkurrence, som bestod af i alt 19 deltagere, med designforslag fra blandt andre Norman Foster og Zaha Hadid. Det nye Nationalbibliotek på 33.000 m2, er opkaldt efter Kazakhstans første og nuværende præsident Nursultan Nazarbayev. Vinderforslaget blev udpeget af premierministeren K. Masimov og Astanas borgmester, samt et officielt arkitekturråd. BIGs designforslag er moderne og rationelt, med en tydelig forankring i den klassiske tradition for biblioteksarkitektur.

Det nye bibliotek kombinerer således fire universelle arketyper på tværs af rum og tid: cirklen, rotunden, buen og jurten smelter her sammen i et Moebius bånd. Med cirklens klarhed, rotundens gårdrum, buens port og jurtens bløde silhuet, skabes et nyt national monument, som fremstår lokalt og universelt, moderne og tidsløst, unikt og arketypisk,

Bjarke Ingels, Partner-in-Charge i BIG.

Som en fremtrædende institution, der skal repræsentere Kazakhstans nationale identitet og som en kommende hjørnesten i landets nationale arkitektur, var designet af biblioteket en arkitektonisk udfordring. Beliggende i Kazakhstans nye hovedstad Astana, vil biblioteket tjene som et intelligent og multifunktionelt kulturcenter, der fortæller Kazakhstans borgere og gæster om landets grundlæggelse, politiske historie, samt statsoverhoveders aktiviteter og rolle i landets udvikling.

Biblioteket vil huse og kommunikere med alle befolkningsgrupper: samfundsborgere, politikere, forskere, studerende, historikere, turister og medarbejdere. Projektet tilstræber en symbiose af byliv og natur: Ligesom Astana, som ligger i hjertet af det Kazakhstanske fastland, vil biblioteket blive omgivet af et imiteret Kazakhstansk landskab. Den omkringliggende park er designet, som et levende bibliotek af træer, planter og mineraler, hvor de besøgende kan opleve landskabet på tværs af hele landet – fra Almaty til Astana.

Et bibliotek er et effektivt arkiv af bøger … og stien for at nå frem til dem.

Thomas Christoffersen, Projektleder

Gennem bibliotekets omfattende samling af bøger, blade, film og andre medier, vil gæsterne kunne studere landets sprog- og kulturhistorie. Arkivet er organiseret som en cirkel af viden, omringet af lys og luft fra begge sider. Bibliotekets periferi har en 360 grader panorama udsigt – og bygningens midte er en gård, overdækket af intet andet end den blå himmel. Enkelhed og perfektion af cirklen tillader en klar og intuitiv orientering i den enorme og stadig voksende samling, som vil fylde hylderne på nationalbiblioteket. Serier af offentlige funktioner vil omsvøbe biblioteket over, under, indeni og udenpå. Ved at flette de offentlige funktioner i en kontinuerlig spiralformet sti gennem bilbioteket, kombineres fordelene af alle fire positioner. Som et Moebius bånd, vil de offentlige funktioner bevæge sig problemfrit indefra ud og nedefra op, og på den måde tillade en fantastisk udsigt af det omkringliggende landskab og Astanas stadigt voksende skyline.

Moebius Bånd

To sammenflettede strukturer: den ideelle cirkel og den offentlige spiral, skaber en bygning som transformeres fra en horisontal organisering hvor biblioteksmuseet og støttefunktionerne er placeret ved siden af hinanden, til en vertikal organisering hvor de er stablet ovenpå hinanden. Et spirallerende forløb kombinerer vertikal hierarki, horisontal forbindelse og diagonale views. Ved at indpakke den transformerende komposition af rum med en uafbrudt overflade, skaber vi et volume Moebius bånd hvor facaderne bevæger sig indefra ud og tilbage igen.

Facaden af Nationalbiblioteket bryder med den traditionelle arkitektoniske opdeling af væggen og taget. Som i en jurte, bliver væggen ét med taget, som bliver til gulvet og forsætter som væggen.

Thomas Christoffersen, Projektleder

www.big.dk

ASTANA NATIONALBIBLIOTEK INFORMATION:

ARKITEKT: BIG

KLIENT: Astana Kommune

SAMARBEJDE: ARUP AGU

STØRRELSE: 33.000 M2

STED: Astana, Kazakhstan

STATUS: 1. Præmie

Partner-in-Charge: Bjarke Ingels

Projektleder: Thomas Christoffersen

Om Christoffer Steenbeck

Skriver om design
Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

BIG I ASTANA - in english

BIG to design Kazakhstan’s new National Library in Astana. Invited as one of five pre-selected architect led teams, BIG was awarded first prize in an open international design competition which included 19 entrants among others Lord Norman Foster and Zaha Hadid. The new National Library, named after the first President of the Republic of Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev, encompasses an estimated 33.000m2. The winning proposal was chosen by the Prime Minister of Kazakhstan K. Masimov together with Astana’s akim I. Tasmagambetov and a council of architects. The design was hailed as being both modern and rational and anchored in a classical vocabulary of traditional libraries. The circular organisation of the archive at its inner core combines the clarity of a linear organisation with the convenience of an infinite loop. “The design of the National Library combines four universal archetypes across space and time into a new national symbol: the circle, the rotunda, the arch and the yurt are merged into the form of a Moebius strip. The clarity of the circle, the courtyard of the rotunda, the gateway of the arch and the soft silhouette of the yurt are combined to create a new national monument appearing local and universal, contemporary and timeless, unique and archetypal at the same time” - Bjarke Ingels, Founding Partner on the Astana National Library 2009 Nation Building Being one of the future cornerstones of Kazakh nation building, and a leading institution representing the Kazakh national identity, designing the library went beyond a mere architectural challenge. The new National Library in Astana, Kazakhstan’s new capital since 1997, shall not only accumulate history but also provide a foundation for new futures for the nation and its new capital. It will serve as an intellectual, multifunctional and cultural center, with a primary goal of reflecting the establishment and development of a sovereign Kazakhstan, its political history, and the Head of the State’s activities and role in the development of the country. The National Library will be the place where the citizens of Astana, the people of Kazakhstan as well as international visitors can come to explore the country’s history, its diverse cultures, its new capital and its first president. The Library will accommodate and communicate with all segments of the population: civil servants, politicians, researchers, students, museum historians and staff. The Library is conceived as a symbiosis of urbanity and nature. Like Astana, which is located in the heart of the Kazakh mainland, it will be integrated into the heart of a re-created Kazakh landscape. The park around the library is designed like a living library of trees, plants, minerals and rocks allowing visitors to experience a cross section of Kazakhstan’s natural landscape, and personally experience the capital’s transition across the country from Almaty to Astana. “What is a library but an efficient archive of books… and a path for the public to reach them” - Thomas Christoffersen, the Project Leader on the National Library In the library they will be able to study the history of the Kazakh culture and language present in the massive collection of books, magazines, film and other media. The archive is organized as a circular loop of knowledge, surrounded by light and air on both sides. On the periphery a 360 degree panorama of Astana - at the heart of the building a contemplative courtyard domed by the heavenly light blue of the celestial vault. The simplicity and perfection of the infinite circle allows for a crystal clear and intuitive orientation in the vast and growing collection that will populate the shelves of the National Library. The ideal addition to the perfect circle will be a series of public programs that simultaneously wraps the library on the outside as well as the inside, above as well as below. Twisting the public program into a continuous spiraling path tracing the library on all sides, creates an architectural organization that combines the virtues of all 4 complimenting models. Like a Möbius strip, the public programs move seamlessly from the inside to the outside and from ground to the sky providing spectacular views of the surrounding landscape and growing city skyline. Möbius Strip The 2 interlocking structures: the perfect circle and the public spiral, create a building that transforms from a horizontal organization where library museum and support functions are placed next to each other, to a vertical organization where they are stacked on top of each other through a diagonal organization combining vertical hierarchy, horizontal connectivity and diagonal view lines. By wrapping the transforming composition of spaces with a continuous skin we create a Möbius strip volume where the facades move from inside to outside and back again. “The envelope of The National Library transcends the traditional architectural categories such as wall and roof. Like a yurt the wall becomes the roof, which becomes floor, which becomes the wall again” - Thomas Christoffersen, the Project Leader on the National Library www.big.dk ASTANA NATIONAL LIBRARY CREDIT LIST: ARCHITECT: BIG CLIENT: Kazakhstan Presidential Office COLLABORATORS: ARUP AGU SIZE: 33.000 M2 LOCATION: Astana, Kazakhstan STATUS: 1st Prize Partner-in-Charge: Bjarke Ingels Project Leader: Thomas Christoffersen Team: Amy Campbell, Jakob Henke, Johan Cool, Jonas Barre, Daniel Sundlin