BIG Completes 8 House

BIG Completes 8 House

BIG FEJRER ÅBNINGEN AF 8 TALLET I KØBENHAVN

Den sidste brik i BIGs Ørestads-trilogi er lagt med opførelsen af 8 tallet på 61.000 m2, hvor de første beboere allerede er flyttet ind og kan cykle fra gadeplan til husets 10. etage

8 tallets 61.000 m2 er fordelt på boliger og 10.000 m2 erhverv og detail, som tilsammen udgør Danmarks største boligbyggeri hidtil. 8 tallet blev udviklet af St. Frederikslund og Per Høpfner i 2006 og ligger på Ørestads sydligste spids med udsigt over Kalve­bod Fælleds åbne fredede naturarealer. Modsat et traditionelt boligbyggeri, er 8 tallet en urban lagkage af de bedste kvaliteter fra moderne byliv, hvor privat- og arbejdsliv, forstad og by er forbundet af en sammenhængende promenade op til husets 10. etage.

”Vi har nu gennemført tre markante og spændende byggerier i Ørestad; VM-Husene, Bjerget og sluttende med 8 Tallet, som alle tre er blevet til på baggrund af et fantastisk og konstruktivt samarbejde med nogle kreative unge arkitekter, der har haft en stor forståelse for, at økonomien skal hænge sammen,” Per Høpfner, Direktør, Høpfner Partners

8 tallets to indvendige gårdhaver mødes i centrum af karréen, som udgør samlingspunktet på 500m2 for beboernes kulturelle og sociale aktiviteter. En 9 m bred passage i krydset, tillader en let og hurtig gennemgang fra parkområdet på den vestlige side til kanalerne i øst. Frem for at opdele husets funktioner, bolig og erhverv i separate blokke, er disse blevet placeret horisontalt:

”Forskellige funktioner og typologier er placeret hvor det for dem er mest fordelagtigt, forbundet af en lang sammenhængende sti. Boliger ligger højest og sydligst – erhverv nederst og nordligst. Med den monumentale skævvridning af karréen, som er under­støttet af husets udforming som tallet 8, har vi løftet den nordlige ende op og presset det sydvestlige hjørne i bund, og optimerer på den måde husets enkelte funktioner med maksimal udsigt, dagslys og solskin til alle,” Thomas Christoffersen, Partner in Charge, BIG

Sti-forløbet på ca 1 km skaber forskellige oplevelser og diversitet, hvor hvert hjørne, kryds og forskydning boligtyperne imellem varierer og skaber unikke lejligheder. To skrånende grønne tage på i alt 1.700 m2 er placeret strategisk og spejler de miljømæs­sige fordele fra fælleds storslåede natur.

”8 tallet er som et tredimensionelt bykvarter – snarere end et arkitektonisk objekt. En allé med 150 kartoffelrækkehuse som strækker sig ind igennem københavner karréen og snor sig hele vejen fra gaden til taglandskabet og ned igen. Hvor det sociale liv, det spontane møde og naboskabet normalt er stavnsbundet til at udspille sig på jorden, får det i 8 tallet lov til at ekspandere hele vejen til byens top,” Bjarke Ingels, Stifter, BIG

8 tallet henter fordel i husets størrelse gennem niveau- og højdeforskelle, der er med til at skabe en unik følelse af fællesskab med små haver og stier som i en italiensk bjerglandsby. Med udsigt over Kalvebod Fælleds naturområder og 476 boliger fordelt på byhuse, penthouses med egne haver, lejligheder og lokaler til erhverv og detail – samler 8 tallet de bedste aspekter af et livligt bykvarter i et hus.

”8 tallet er vores andet realiserede forsøg med arkitektonisk alkymi – ideen om at man kan skabe merværdi – hvis ikke ligefrem guld – ved at blande traditionelle ingredienser – butikker, rækkehuse og boliger – i utraditionelle blandingsforhold. Sammenblan­dingen har tilladt de enkelte aktiviteter at søge imod deres optimale beliggenhed indenfor de fælles rammer – butikkerne mod gaden, kontorerne mod nordlyset, og boligerne med sol og udsigt over fælleden. 8 tallet er en karré som slår knude på sig selv og vrider og drejer sig for at maksimere livskvaliteten for dens mange forskellige beboere,” Bjarke Ingels, Stifter, BIG

8 TALLET

BYGHERRE ST. FREDERIKSLUND HOLDING

ARKITEKT BIG-BJARKE INGELS GROUP

SAMARBEJDE HOPFNER PARTNERS, MOE & BRODSGAARD, KLAR

STØRRELSE 61.000 M2, 476 RESIDENCES

BUDGET EUR 92.000.000

BELIGGENHED COPENHAGEN, DK

STATUS COMPLETED 2010

Om Christoffer Steenbeck

Skriver om design
Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

BIG Completes 8 House - in english

BIG COMPLETES ITS TRILOGY OF HOUSING WITH THE 8 HOUSE IN COPENHAGEN Celebrating its third project with the same development team in the maturing neighborhood of Orestad, the construction of the 61,000 m2 8 House has come to an end, allowing people to bike all the way from the street up to its 10th level penthouses alongside terraced gardens where the first residents have already moved in. The bowtie-shaped 61,000 m2 mixed-use building of three different types of residential housing and 10,000 m2 of retail and offices comprises Denmark’s largest private development ever undertaken. Commissioned by St. Frederikslund and Per Hopfner in 2006, the 8 House sits on the outer edge of the city as the southern most outpost of Orestad. Rather than a traditional block, the 8 House stacks all ingredients of a lively urban neighborhood into horizontal layers of typologies connected by a continuous promenade and cycling path up to the 10th floor creating a three-dimensional urban neighborhood where suburban life merges with the energy of a big city, where business and housing co-exist. “We have now completed three remarkable buildings in Orestad, the VM Houses, The Mountain and finally the 8 House - which is the sole result of a good and constructive collaboration with talented young architects who had a good understanding for the economical aspects,” Per Hopfner, Hopfner Partners The 8 House creates two intimate interior courtyards, separated by the centre of the cross which houses 500 m2 of communal facilities available for all residents. At the very same spot, the building is penetrated by a 9 meter wide passage that allows people to easily move from the park area on its western edge to the water filled canals to the east. Instead of dividing the different functions of the building - for both habitation and trade - into separate blocks, the various functions have been spread out horizontally. “The apartments are placed at the top while the commercial programme unfolds at the base of the building. As a result, the different horizontal layers have achieved a quality of their own: the apartments benefit from the view, sunlight and fresh air, while the office leases merge with life on the street. This is emphasized by the shape of 8 House which is literally hoisted up in the Northeast corner and pushed down at the Southwest corner, allowing light and air to enter the southern courtyard,” Thomas Christoffersen, Partner in Charge, 8 House, BIG A continuous public path stretches from street level to the penthouses and allows people to bike all the way from the ground floor to the top, moving alongside townhouses with gardens, winding through an urban perimeter block. Two sloping green roofs totaling 1,700 m2 are strategically placed to reduce the urban heat island effect as well as providing the visual identity to the project and tying it back to the adjacent farmlands towards the south. “8 House is a three-dimensional neighborhood rather than an architectural object. An alley of 150 rowhouses stretches through the entire block and twists all the way from street level to the top and down again. Where social life, the spontaneous encounter and neighbor interaction traditionally is restricted to the ground level, the 8 House allows it to expand all the way to the top,” Bjarke Ingels, Founding Partner, BIG The 8 House uses size to its advantage by creating immense differences in height thereby creating a unique sense of community with small gardens and pathways that remind you of the intimacy of an Italian hill town. With spectacular views towards the Copenhagen Canal and Kalvebod Faelled’s protected open spaces, 8 House provides residences to people in all of life’s stages through its 476 housing units, including apartments of varied sizes, penthouses and townhouses as well as office spaces to the city’s business and trade in one single building. “8 House is our second realized example of architectural alchemy - the idea that by mixing traditional ingredients, retail, rowhouses and apartments in untraditional ways - you create added value if not gold. The mix allows the individual activities to find their way to the most ideal location within the common framework - the retail facing street, the offices towards northern light and the residences with sun and views to the open spaces. 8 House is a perimeter block that morphs into a knot, twisting and turning to maximize the life quality of its many inhabitants,” Bjarke Ingels, Founding Partner, BIG PROJECT 8 HOUSE CLIENT ST. FREDERIKSLUND HOLDING ARCHITECT BIG-BJARKE INGELS GROUP COLLABORATION HOPFNER PARTNERS, MOE & BRODSGAARD, KLAR SIZE 61,000 M2, 476 RESIDENCES COST EUR 92,000,000 LOCATION COPENHAGEN, DK STATUS COMPLETED 2010 www.8-tallet.dk