ARKITEMA

ARKITEMA

Arkitemas hovedkontor er en nyfortolkning af den klassiske byejendom. Huset er resultatet af en intern konkurrence og stod klar til indflytning 1. januar 2003.

Adresse: Frederiksgade 32, 8000 Århus C

Omfang: 2.800 m²

Opført: 2002

Bygherre: Arkitema

Arkitekt: Arkitema

Ingeniør: COWI A/S

Entreprenør: KPC-Byg A/S

Præmiering: Århus Kommunes diplom for godt og smukt kvalitetsbyggeri, 2003

Tegnestuens hovedkontor ligger midt i Århus centrum, i Frederiksgade, hvor byejendomme i forskellige aldre står skulder ved skulder. Huset er da også en nyfortolkning af den klassiske byejendom. Dets arkitektur forholder sig til gadebilledet ved at indordne sig de eksisterende byggelinier og bygningshøjder.

Det er et dybt hus på en smal grund. På den ene side ligger en fireetages ejendom, på den anden to lavere huse omkring en mindre pladsdannelse. Tegnestuen beboer de tre øverste etager samt penthouseetagen, mens der, som i gadens øvrige ejendomme, er butik i stueetagen.

Ankomsten er uprætentiøs. Adgang til huset sker fra både Frederiks gågade og fra den bagvedliggende Bødker Balles Gård, hvor bygningens bageste del hæver sig på søjler over et parkeringsareal. I begge tilfælde sker ankomsten via en passage, der forbinder gården og gaden, og som er integreret i husets stuetage. Fra passagen er der indgang til bygningens hovedtrappe, der fører op i huset. Først ved ankomsten til foyeren på førstesalen oplever den besøgende bygningens karakter. Foyeren er en del af det trippelhøje atrium, som forbinder huset vertikalt. Atriet er placeret centralt i den dybe bygningskrop og gennem dets glastag, udformet som rytterlys, strømmer lyset ned i husets midte.

Styrende for udformningen af huset er ønsket om, at de fysiske rammer dels styrker tegnestuens projektorienterede arbejdsform, dels understøtter tegnestuens værdier om åbenhed og rummelighed samt en netværksbaseret videnkultur.

Dette imødekommes af husets transparens og en struktur med åbne workshopområder mod gaden og gården på de tre kontoretager. På de tre etager placeres servicefunktioner som tekøkkener, printerrum og toiletter i midterzonen. På de to øverste etager er mødebokse udformet som bokse i glas, der hænger ud i atriet. På penthouseetagen er der kantine og tagterrasse.

Materialer som beton, fyrretræ og galvaniseret stål er med til at skabe en uformel atmosfære; gør at det er et hus, man tør bruge. I foyerområdet er der betongulve, lofterne i glasmødeboksene er elefantriste, den store atriumvæg er i rå fyrretræsplanker. De rå overflader danner kontrast til den gennemgående brug af glas og fint bearbejdede deltaljer.

www.arkitema.dk

Om Christoffer Steenbeck

Skriver om design
Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

ARKITEMA - in english

Danish architects Arkitema´s main office. New interpretation of the classic urban property. Our own domicile is the result of an internal competition, and stood ready for occupation on 1 January 2003. Address: Frederiksgade 32, DK-8000 Aarhus C Size: 2,800 m² Construction: 2002 Client: Arkitema Architect: Arkitema Engineer: COWI A/S Client consultant: Bascon A/S Building contractor: KPC-Byg A/S Awards: Aarhus Municipality's diploma for high-quality and beautiful architecture, 2003 The architectural firm's new headquarters lies in Frederiksgade, Aarhus city centre, where properties of various ages stand side by side. The building itself is a new interpretation of the classic urban property, with architecture that relates to the urban scene by harmonising with the lines and heights of the existing buildings. It is a deep building on a narrow site. On one side lies a four-storey property, while on the other, two smaller buildings enclose a small square. The drawing office resides on the three uppermost floors and the penthouse floor, while there are shops on the ground floor, as in the street's other properties. The entrance is unpretentious. There is access to the building both from the Frederiksgade pedestrian street and from the rear courtyard of Bødker Balles Gård, where the rear of the building is suspended on pillars above a parking area. In both instances arrival occurs via a passage that connects the courtyard and the street, and which is integrated into the building's ground floor. The passage affords access to the main stairway, which leads up into the building. The true character of the building is only appreciated by the visitor on arrival at the first-floor foyer. The foyer forms part of a three-storey-tall atrium which links the building vertically. The atrium is centrally located in the deep building body, and light streams down into the heart of the building via the glass roof, which takes the form of pitched ridge lights. A determining factor in the design of the building was the desire for the physical environment to strengthen the drawing office's project-oriented working methods and support its values of openness and inclusiveness, as well as its network-based knowledge culture. This wish is accommodated by the building's transparency and structure, with open workshop areas on the three office floors towards the street and courtyard. On these three floors, service functions such as kitchenettes, printer rooms and toilets are located in the central zone. On the two uppermost floors, glass meeting boxes protrude into the atrium. A canteen and roof terrace are located on the penthouse floor. The use of materials such as concrete, pine and galvanised steel helps to create an informal atmosphere, making this a building that people dare to use. There are cement floors in the foyer area, gratings in the glass meeting boxes and undressed pine planks on the atrium wall. The raw surfaces form a contrast to the characteristic use of glass and the finely-formed details. www.arkitema.dk