ADEPT wins in Sweden

ADEPT wins in Sweden

ADEPT VINDER SVENSK BIBLIOTEKSKONKURRENCE MED EN MULTIFUNKTIONEL ”VIDENSPIRAL”

I tilknytning til biblioteket ligger Dalarna Medie Plads. Sammen udgør bygning og plads et nyt vartegn for Högskolan Dalarna. Gennem en simpel reorganisering omdannes den eksisterende bilparkering til en ny flade med ”øer” af aktiviteter. Programmeringen af fladen er fleksibel og udvikles i brugerprocessen. Pladsen bliver både en blanding af rekreative funktioner og inventar samt et ankomst- og opholdsrum for brugerne af universitetet, biblioteket og besøgende i området.

Projektet skal medvirke til at tiltrække Falus lokalsamfund og dermed forankre biblioteket i nærmiljøet. Desuden lægges der stor vægt på at regionale og internationale samarbejder med andre undervisnings- og forskningsinstitutioner styrkes. Dalarna Mediearena vil med sine offentlige funktioner og aktiviteter blive en dynamo i området og attraktion for både lokalbefolkning og erhvervsliv. Aktiviteter i caféen, udstillinger, foredrag, efteruddannelse m.m. vil give grobund for international udveksling og tværfagligt samarbejde.

Dalarna Mediearena er designet af et internationalt team bestående af ADEPT (DK) og Sou Fujimoto Architects (JP) i samarbejde med Rambøll rådgivende ingeniører (DK), Topotek1 landskabsarkitekter (DE) og Bosch & Fjord (DK). ADEPT og Sou Fujimoto Architects har tidligere samarbejdet på den internationale konkurrence omkring det Deichmanske Bilbiotek i Oslo, Norge.

I dommerbetænkningen skrev en enig jury: ”Samlet set er det en spændende og variationsrig bygning med mange mulige mødesteder i et miljø, der opleves sammenhængende […] Forslaget har løst hele programmet – inde såvel som ude – på en interessant, spændende og legende måde.”

www.adeptarchitects.com

Om Christoffer Steenbeck

Skriver om design
Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

ADEPT wins in Sweden - in english

Danish ADEPT, Japanese SOU FUJIMOTO Architects and an advisory team consisting of Topotek1, Rambøll A/S and Bosch & Fjord win the competition for a new library in Falun, Sweden, with the project “Dalarna Media Arena”. The project, which consists of a 3000m2 library and an adjoining plaza, is a part of Dalarna University campus. Dalarna Media Arena is a reinterpretation of the library – a multifunctional event- and knowledge center – targeting students and teachers as well as the local community. Dalarna Media Arena matches a new library culture, staging a wealth of opportunities for events and inspiration. The library and plaza at Högskolan Dalarna will be the city’s third space – a dynamic meeting point with activities for students, employees and visitors. The library is organized as a ”spiral of knowledge”. The sloping terrain continues in a ramp through the building. Wrapping itself the ramp creates a spiral-shaped space - the heart of the building for information seeking and easy orientation. This organization of program creates various learning environments where students can take part in the vibrant life of the library as well as retreat into various study niches. The different sound levels and activities create a diverse and eventful library. The library has its own spatial character in which library and multimedia functions unite and create synergy with the existing university. Wooden facades integrate the building in the surroundings, reflecting the local tradition of using wood as construction material. Dalarna Media Plaza is created in addition to the library – together they form a new landmark for Högskolan Dalarna. Through a simple reorganization the car park becomes a new surface with ‘islands’ of activities. The programming of the Plaza is flexible and will be developed in the user process. The Plaza, which is a mix of recreational functions and furniture, serves as arrival area and hang-out space for users of Högskolan, the library and visitors in the area. This project will help to attract people in the neighborhood, thereby anchoring the library in the local community. In addition the ambition is to project strengthen the collaboration between regional and international educational and research institutions. With its public functions and activities Dalarna Media Library will become a dynamo in the area and an attraction for both local inhabitants and businesses. Activities in the café, exhibitions, lectures, continuing education, etc. will provide fertile ground for international exchange and interdisciplinary collaboration. Dalarna Media Arena is designed by an international team consisting of ADEPT (DK) and Sou Fujimoto Architects (JP) in collaboration with Rambøll (DK), Topotek1 (DE) and Bosch & Fjord (DK). ADEPT and Sou Fujimoto Architects also joined forces for the Deichmanske Library competition in Oslo, Norway. The jury minutes stated: “In conclusion it’s an exciting building rich on variety and with many possible meeting points integrated in a coherent environment […] The proposal has solved the total program in an interesting, exciting and playful manner – inside as well as outside.” www.adeptarchitects.com