ADEPT wins in China

ADEPT wins in China

En international prestigefyldt konkurrence om 100.000 m2 højhusbyggeri i Shenzhen er netop vundet af danske ADEPT og kinesiske Urbanus i samarbejde med, VSA (HK), Max Fordham LLP (GB) og Beijing CCI Architectural Design Co. LTD (CHN). Pritzker Prize vinderen Thom Mayne stod i spidsen for juryen, da den kunne annoncere vinderne af den nyligt afsluttede internationale arkitektkonkurrence i Shenzhen. Projektet, der har vakt omfattende international interesse blandt verdens førende arkitektfi rmaer, består af to tårne, der bliver nye hovedkvarterer for de to fi nansielle institutioner, CDB og Minsheng, i Shenzhen.

Designet er en kommentar til nutidens måde at udforme højhuse på og et resultat af overvejelserne om, hvilken form for tårne, man kan føje til Shenzhens i forvejen imponerende skyline. I løbet af de senere år har det arkitektoniske fokus været at søge visuelt unikke former, hvilket har resulteret i langt mindre spændende og ofte næsten øde byrum ved basen af bygningerne. De kunstfærdige skyskrabere er kun et positivt bidrag, når man kigger op eller ser byen på afstand. På den måde reduceres skyskraberen til et visuelt element, der udelukkende dekorerer frem for at bidrage til et aktivt bymiljø.

Shenzhens to nye vartegn skal derfor stimulere det byområde, de er forankrede i, og fungere som generatorer for byudviklingen. De to tårne skal ikke alene være visuelle vartegn, men funktionelle vartegn, der arbejder for byens borgere og besøgende. Derfor er der i projektet fokus på at aktivere de nedre etager ved at placere aktive og off entligt orienterede programmer her i synlig, tæt forbindelse med de omgivende, off entlige rum. De offentlige områder udlægges i mindre bygninger omkring en nedsænket plads, hvorved der opstår varierede, skyggefulde og aktive off entlige rum, der skaber en klar identitet i gadeniveau til de to tårne.

Oven på de lave nederste bygninger placeres taghaver med planter og vandelementer, der bidrager til et behageligt mikroklima. Disponeringen opfylder ikke alene de lovmæssige krav og zoneinddelinger, men skaber rum og muligheder, der overstiger kravene og forventningerne beskrevet i opgaveoplægget.

En afgørende faktor for bygherrerne var at skabe et stabilt billede af den finansielle institution, hvilket afspejler sig i tårnenes designmæssige udtryk. Ro, stabilitet og styrke er kendetegnende for de to tårne, der nederst suppleres med rum til offentlige

aktiviteter. De to tårne, CDB Tower (150 meter) og Minsheng Financial Tower (120 meter), er begge designet med strukturelle kerner og bærende facader, der lader kontorerne i tårnene være åbne og frie for søjler. Tårnene relateres til hinanden i materialevalg og udtryk, men udformes forskelligt for at markere de separate identiteter for de to institutioner. Facadematerialerne er holdt i to forskellige sten; CDB Tower i en mørkere tone og Minsheng Financial Tower i en lysere tone. Vinduerne understreger de to forskellige typologier; det vertikale tårn og det rektangulære, horisontalt orienterede tårn.

Udformningen af begge tårnes facader er designet ud fra den mængde af sollys og energi, der rammer facaderne. Detaljerede undersøgelser af solens påvirkning af facaderne har ført til udformningen af en energioptimeret facade, der tilbyder ekstra skygge i udvalgte områder af facaden. Dette resulterer i en foranderlig facade, der kommer til udtryk i en blød og smuk graduering på alle tidspunkter af dagen. Desuden placeres en række atrier i tårnene i forhold til udsigten til omgivelserne. I atriumområderne vokser vinduerne for at tilbyde bedre udsigt og mere lys til de interiøre rekreative områder. Atrierne er ikke udelukkende udsigtspunkter; de tilbyder rumlig variation, indendørs haver og rekreative rum i højhusene og dermed bedre sociale miljøer for bygningens brugere.

Den internationale interesse i projektet har været markant med fl ere af verdens bedste tegnestuer med i opløbet; heriblandt kan nævnes Wilkinson Eyre, REX, Adrian Smith + Gordon Gill Architecture og Rocco Architects.

www.adeptarchitects.com

Om Christoffer Steenbeck

Skriver om design
Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

ADEPT wins in China - in english

On November 7th, 2011, the winner of a large international architectural competition, ‘The Two Towers’, was announced in Shenzhen, China. The team selected to design this new Shenzhen landmark – comprising 100.000 square meters in total – is a constellation of ADEPT (DK) and Urbanus (CHN) with VSA (HK), Max Fordham LLP (GB) and Beijing CCI Architectural Design Co, LTD (CHN). The jury meeting was hosted at the Shenzhen Municipal Planning Building with Pritzker Prize winner Thom Mayne as chairman of the jury. As the competition title suggests, the project is comprised of two towers, the CDB Tower (150 meters) and the Minsheng Financial Tower (120 meters), functioning as new headquarters for the two fi nancial institutions. The challenge of designing two new towers in Shenzhen raised the question as to what kind of tower could be added in the context of an already impressive skyline. Analysis of this context suggested considerable emphasis has been placed in recent years on achieving extravagant, visually unique forms amongst the towers themselves – a situation that has generally occurred at the expense of the quality and liveliness of the urban spaces at their base. In addressing this, ‘The Two Towers’ project attempts to articulate the skyscraper not as a purely visual landmark, but as a functional landmark welcoming and embracing citizens and visitors. In this way, the skyscraper as a type is capable of contributing toward a future urban culture by stimulating the urban area that it is rooted in. The focus of the design therefore has been the activation of the ground fl oors by placing active and public-oriented programs in visible positions, closely connected to the surrounding public realm. By shifting the volumes around a sunken plaza, a dynamic shaded public space is created underneath, supporting a clear identity for the two institutions. Furthermore, the volumes are broken down into a human scale on the ground fl oor, creating a remarkable three-dimensional public space on many levels. Green and blue elements generate a pleasant micro-climate in these stacked spaces. Not only complying with the urban regulations and conditions of the local context, the scheme creates a diverse public space that exceeds the expectations implied in the brief. A key factor for the clients has been the representation of a stable image for the financial institution. With this in mind, the expression of the towers themselves refl ects strength combined with an image of generosity. Both towers are designed with structural cores and load-carrying façades leaving the offi ce spaces in the towers open and free of columns. The expressions of the towers are related, but diff erentiated to convey the separate identities of the two institutions. The façades are fi nished in two diff erent types of stone – the CDB Tower in a darker tone and the Minsheng Financial Tower in a lighter tone. The glazing system on each tower underlines the two diff erent tower typologies – the vertical point and the rectangular slab. The façade design of both towers reacts to the amount of sunlight and energy each façade is exposed to. Detailed studies of sun conditions led to the design of an energy performing façade off ering more shade to sun-aff ected areas. This results in a changing façade that off ers a soft gradient that is refl ected diff erently at each time of the day. Furthermore, the positioning of a series of atriums in the towers is based on views to the surroundings. In the atrium areas the windows expand to off er better views and more light to the interior spaces. Additionally, the atriums create interior gardens and recreational spaces in the office towers, generating greater spatial variety and improved social interaction amongst the buildings’ users. International interest in the competition has been extensive, with a large field of established architectural offi ces competing for the project including Wilkinson Eyre, REX, Adrian Smith + Gordon Gill Architecture, and Rocco Architects. www.adeptarchitects.com