10+ Design Forecast at Dansk Design Center

10+ Design Forecast at Dansk Design Center

Hvad er godt design? Og hvor er design på vej hen?

Disse spørgsmål og mange flere bliver besvaret på udstillingen 10+ Design Forecast, der åbner i Dansk Design Center den 29. april 2010. Udstillingen gør status over dansk design i de første 10 år af det nye årtusind og ser på, hvilke designtendenser, der præger tiden og hvilke, der vil gøre sig gældende i de kommende år.

De sidste 10 år af den danske designhistorie er særlig interessant, fordi design har udviklet sig i helt nye retninger, hvilket overvejende skyldes den digitale og teknologiske udvikling. Design er ikke længere blot en kompetence, som bruges i forbindelse med produktudvikling og styling. I dag er design dybt forankret i alle brancher og bruges til at skabe konkurrencedygtige løsninger inden for blandt andet kommunikation, service, organisationsstrukturer, mv. Derudover bruges design også til løsninger af samfundsmæssige udfordringer på områder som for eksempel velfærd, klima og miljø og ses derfor mere bredt integreret end tidligere.

”Vores kommende udstilling viser via ti nedslag bredden af og mangfoldigheden i designkompetencen i dag. Formålet er at formidle ny viden om design og synliggøre det nye potentiale i designkompetencen, som for alvor er opstået i dette årtusind. Design kan i dag anskues som et konkurrenceparameter, der kan bruges i alle brancher. Danske virksomheder bør i højere grad indarbejde design i deres forretningsstrategi, hvis de skal være konkurrencedygtige på det globale marked”, siger Christian Scherfig, adm. direktør i Dansk Design Center.

Udstillingens ramme og form er bygget op omkring 10-tallet og plusset, som er gennemgående i hele udstillingen. 10 refererer til de ti første år af dette årtusind samt de ti nedslag, som udstillingen kommer omkring. Plusset refererer til den merværdi, som design kan bidrage med. De ti nedslag vil med forskellige vinkler bevæge sig rundt om designkompetencen i dag.

Udstillingen vises frem til den 31. oktober 2010

Om Christoffer Steenbeck

Skriver om design
Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

10+ Design Forecast at Dansk Design Center - in english

What’s good design, and where is it headed ? From the 29th of April 2010. The main exhibition '10+ Design Forecast' takes stock of Danish design in the first ten years of the new millennium and examines which design trends have a big role to play in the years to come. At the beginning of a new millennium, it is natural to take stock and examine the trends that characterise the present and those that will come to characterise the future. ‘10+ Design Forecast’ takes stock of Danish design in the first ten years of the new millennium and examines which design trends define our time and which will have a big role to play in the years to come. The exhibition examines ten examples from design history from the aughts until today. Together, they draw a picture of Danish design in the 21st century and offer a glimpse of design trends that will be important in the future. The framework and form of the exhibition are based on the number 10 and the plus sign, which are recurring features throughout the exhibition. The number 10 refers to the first ten years of this millennium and the ten examples highlighted in the exhibition. The plus sign refers to the added value that design can contribute. From different angles, the ten examples explore today’s design competence. The breath and diversity of the design competence The past ten years of Danish design history are particularly interesting because design has developed in completely new directions, mainly as a result of digital and technological developments. Design is no longer simply a competence that is used in connection with product development and styling. Today, design is central to all industries and used to create competitive solutions in relation to communication, services, products etc. In addition, design is used to address societal challenges in relation to welfare, climate and environmental issues, etc and thus appears more widely integrated than before. With the ten examples the exhibition illustrates the breadth and diversity of today’s design competence. The purpose is to convey new knowledge about design and to highlight the new potential of the design competence that has emerged in this millennium. Time and place 28th of April 2010 - 31st of October 2010 Dansk Design Center H.C. Andersens Boulevard 27 1553 København V www.ddc.dk